ถามแพทย์

 • แก้วหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง ใด้รับการผ่าตัดแล้ว แต่กลับมาเป็นอีก มีปวดหัวบ่อย และความดันโลหิตสูง

 •  Nutthapong Ubonnoi
  สมาชิก
  แก้วหูชันกลางอักเสบเรื้อรัง เคยใด้รับการผ่าตัดมา7-8ปีแล้วครั้งนึง แต่กลับมาเป็นอีก แต่ครั้งนี้เหมือนน้ำหนวกในหูออกมาน้อยกว่าเมื่อ1ปีที่แล้ว ประกอบกับมีอาการปวดหัวบ่อย และความดันโลหิตสูง ผลการตรวจเลือดปกติ แก้วหูชั้นกลางแบบนี้เกียวกลับการเกิดความดันโลหิตสูงหรือป่าว

  สวัสดีค่ะ คุณ Nutthapong Ubonnoi,

                    หูชั้นกลางอักเสบชนิดเรื้อรัง อาจเกิดจาก

                  - มีหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน แล้วไม่ได้รับการรักษา ทำให้เยื่อแก้วหูที่ทะลุนั้น ไม่สามารถปิดได้เอง

                 - เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บ  เช่น ใช้ไม้พันสำลีปั่นช่องหู หรือเกิดจากการผ่าตัดกรีดเยื่อแก้วหูเพื่อระบายหนองออกจากหูชั้นกลาง ในผู้ป่วยที่มีหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือผ่าตัดเพื่อใส่ท่อระบายของเหลวหรือหนองในหูชั้นกลางและคาไว้ที่เยื่อแก้วหู แล้วท่อหลุดออกไป แต่รูที่เกิดจากการผ่าตัดนั้นไม่สามารถปิดได้เอง

                    ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เยื่อแก้วหูที่ทะลุนั้นไม่สามารถปิดได้เอง ได้แก่

                    - การที่ยังมีการติดเชื้อในหูชั้นกลางอยู่

                    - มีน้ำเข้าหู เมื่อน้ำเข้าหูก็จะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหูชั้นกลาง ทำให้มีของเหลวหรือหนองไหลออกจากหูชั้นกลางได้

                    - มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นบ่อยๆ เช่น ไข้หวัด, ไซนัสอักเสบ 

                    - มีการอุดตันของรูเปิดของท่อยูสเตเชียน จากพยาธิสภาพในโพรงหลังจมูก เช่น มะเร็งโพรงหลังจมูก, ต่อมอดีนอยด์โต เป็นต้น

                      ดังนั้น หากยังคงมีอาการของหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง คือยังมีหนองหรือของเหลวไหลออกมาเป็นๆ หายๆ มีหูอื้อ ก็ต้องไปติดตามการดูแลรักษาจากแพทย์เฉพาะทางหู-คอ-จมูกต่อเนื่องค่ะ

                       สำหรับโรคความดันโลหิตสูง การเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง ไม่ได้ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ โดยส่วนใหญ่โรคความดันโลหิตสูงนั้น ไม่ได้มีสาเหตุที่แน่ชัด มีแค่ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้เกิด (เช่น โรคอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ มีประวัติในครอบครัว)  มีส่วนน้อยที่มีสาเหตุแน่ชัด ได้แก่ เป็นโรคไตวาย มีความผิดปกติที่ต่อมหมวกไต มีโรคหลอดเลือดที่ไต เป็นต้น ดังนั้น เมื่อตรวจพบ ก็ควรต้องรักษาด้วยค่ะ 

                       สำหรับอาการปวดหัว อาจเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงได้ ดังนั้น หากทานยารักษาจนความดันกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ยังคงมีอาการปวดหัวต่อเนื่อง หรืออาการปวดหัวเป็นมากขึ้น รุนแรงขึ้น ก็ควรแจ้งแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆ ต่อไปค่ะ