ถามแพทย์

 • แท้งมาประมาน 3-4 เดือนเเล้ว อีกนานไหมจะตั้งครรภ์ได้อีก อยากมีน้อง

 • อยากจะทราบว่าเเท้งมาประมาน3-4เดือนเเล้วเเต่ปล่อยมาตลอดอยากทราบว่าอีกนานไหมจะมีน้องอ่ะค่ะ ตอนนี้กังวลมากค่ะอยากจะมีน้องซื้อที่ตรวจมาตรวจตลอด

  สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อ'กัน' เหมือนเดิมนะ,

                  อุบัติการณ์ของการแท้งเองโดยธรรมชาติพบประมาณ 10%-15% ของการตั้งครรภ์ แต่หากอายุมารดามากขึ้น โอกาสในการแท้งก็จะมากขึ้นตามลำดับ การแท้งส่วนใหญ่มากกว่า 80% เกิดในไตรมาสแรก (3 เดือนแรก หรือ 12 สัปดาห์)   

                 ในผู้ที่เคยมีประวัติการแท้งมาแล้ว ในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ก็จะมีความเสี่ยงในการแท้งมากกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแท้ง 

                สำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการแท้ง เช่น เด็กมีความผิดปกติของโครโมโซม มารดามีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีเนื้องอกที่มดลูกหรือความผิดปกติของมดลูก โรคอ้วน การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินควร การดื่มเครื่องดื่มที่มีเฟอีนมากเกินไป การใช้สารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ อายุที่มากเกินไป (มากกว่า 40 ปี) หรือน้อยเกินไป (น้อยกว่า 15 ปี) ทำงานหนักมากเกินไป เกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระแทกตัวมดลูก ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง การติดเชื้อต่างๆ ระหว่างตั้งครรภ์ มารดามีโรคประจำตัวต่างๆ  เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น 

                 ดังนั้นให้พยายามควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่หลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้หากในการแท้งครั้งที่ผ่านมา ได้มีการขูดมดลูกรักษา ควรเว้นระยะการตั้งครรภ์ออกไปก่อนอย่างน้อย 3-6 เดือนค่ะ

                 หากเคยตั้งครรภ์สำเร็จมาแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้อยู่ค่ะ พยายามต่อไปนะคะ