ถามแพทย์

  • เอ็นไขว้หน้าขาด

  • เอ็นไขว้หน้าขาดมา6เดือนแล้วรอคิวผ่าตัดนานมากจะมีผลต่อเข่าไหมครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ แบ็ท'ท ร่อน'น ไฟ

    เอ็นไขว้หน้าของเข่าขาด (ACL tear) นั้น การรักษาขึ้นกับความรุนแรงของการฉีกขาด, การใช้งานของเข่า และรวมถึงสุขภาพโดยรวมของคนไข้

    โดยทั่วไป หากไม่มีข้อจำกัดในการผ่าตัด แพทย์จะแนะนำผ่าตัดซ่อมแซมเอ็น เพื่อให้สามารถใช้งานเข่าในระยะยาวได้ดีค่ะ

    กรณีที่ยังไม่พร้อมผ่าตัด หริือกรณีที่คุณ แบ็ท'ท ร่อน'น ไฟ เล่ามา แพทย์จะแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยพยุงข้อเข่า และทำกายภาพเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าให้แข็งแรงเพื่อรอเวลาผ่าตัดค่ะ