ถามแพทย์

 • เอ็นพลิก ตอนนี้จะ 3 เดือนแล้วยังไม่หาย ควรทำอย่างไร

 •  Kritsakorn Pragopsheep
  สมาชิก
  เอ็นพริกครับ ตอนนี้จะเป็น3เดือนละยังไม่หายทำไงดีครับ

  คุณ Knitsakorn

  การบาดเจ็บไม่ทราบว่าที่ตรงไหนครับ  เพราะลักษณะจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว

  เอ็นพลิก ถ้าสามเดือนไม่หายแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับเพราะอาจเกิดจาก เส้นเอ็นฉีกขาด หรือการอักเสบต่อเนื่อง  หรือมีกระดูกแตกร้าวเล็กๆ  แพทย์จะเอกซ์เรย์ หรือ ให้ทำกายภาพบำบัด  ใส่เฝือกอ่อนก็ได้ครับ   ถ้ายังไม่ดีอีกคงต้องทำ เอกซ์เรย์แม่เหล็ก เพื่อให้เห็นอวัยวะภายในว่ามีเอ็นฉีดขาดหรือไม่  ถ้ามีจะต้องทำการผ่าตัดต่อเอ็นให้ครับ