ถามแพทย์

 • ตุ่มเล็กสีแดงในช่องปากหลังลิ้นไก่ กระพุ้งแก้ม เป็นทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

 • กังวลมากเลยคับเป็นสีแดงๆพึ่งสังเกตเจอ และข้างในแก้มเปนตุ่มเลกๆ เวลากินอาหารเสร็จเป็นตลอดเลย ไม่ทราบว่าหมอพอจะบอกได้ใหมว่าเปนอะไร 

    สวัสดีค่ะ คุณ วิวัฒณากร คำสินศักดิ์,

                     ตุ่มเล็กๆ สีแดงๆ ข้างในปาก อาจเป็น

                    1. เป็นเนื้องอกชนิด irritation fibroma (focal fibrous hyperplasia หรือ epulis fissuratum) ซึ่งเป็นตุ่มเนื้อที่เกิดจากเยื่อบุในช่องปากถูกเสียดสีบ่อยๆ เช่น จากฟันปลอมที่หลวม เหล็กจัดฟันที่ใส่ไม่พอดี มีฟันที่หักอยู่ หรือเนื้องอกชนิดอื่นๆ เช่น Fordyce spot, fibroid epulis, granula cell tumor, squamous papilloma, hemangioma (เนื้องอกเส้นเลือด) 

                    2.เป็นซีสต์ อาจเป็น odontogenic cyst ชนิดต่างๆ เช่น radicular cyst, calcifying odontogenic cyst, dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, gingival cyst เป็นต้น และซีสต์ชนิดอื่นๆ เช่น dermoid cyst, palatine cyst nasolabial cyst เป็นต้น 

                        3. ก้อนมะเร็ง เช่น sqaumous cell carcinoma แต่พบได้น้อยมากในคนอายุน้อย และก้อนมะเร็งมักโตเร็ว และทำให้มีอาการปวดรุนแรง

                   แนะนำให้คุณ วิวัฒณากร คำสินศักดิ์ ไปพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะ เนื่องจากต้องอาศัยการดูตำแหน่งและลักษณะของก้อนเนื้อดังกล่าว รวมถึงอาจต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มทางห้องปฏิบัติการด้วยค่ะ