ถามแพทย์

 • ไอจนเจ็บซี่โครงใต้ราวนมซ้าย รวมกับเสมหะสีข้นปนเลือดปริมาณมาก มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไร

 • มีอาการแบบว่า มีเสมหะตลอดเวลา ทำให้มีอาการไอเวลารู้สึกว่ามีเสมหะ เสมหะมีสีข้น และมีเลือดปนครับ และมีอาการเจ็บซี่โครงบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายด้วยครับ เวลาหายใจเข้าลึกๆก็จะเจ็บครับ อยากรู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างครับ

  สวัสดีครับ

  ไอเป็นเลือด คือมีการเลือดออกจากทางเดินหายใจส่วนล่าง ตั้งแต่กล่องเสียงลงไป ซึ่งมีปริมาณเลือดไม่มาก เช่นติดออกมาจากเสมหะ ไปจนถึงปริมาณมาก

  ซึ่งสาเหตุของอาการไอเป็นเลือดมีหลายสาเหตุ ดังนี้
  1. หลอดลม : หลอดลมอักเสบ หลอดลมโป่งพอง วัณโรค มะเร็จปิดหรือมะเร็จที่กระจายมาจากอวัยวะอื่น
  2.เนื้อปอด : ปอดอักเสบ ฝีในปอด วัณโรค การติดเชื้อรา มะเร็งปอดหรือหลอดลม มะเร็จแพร่กระจายจากอวัยวะอื่น ปอดช้ำจากอุบัติเหตุ ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาหรือหัตถการ
  3.หลอดเลือด : ภาวะหลอดเลือดมีความผิดปกติ ภาวะมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดปอด ภาวะความดันในปอดสูง ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาหรือหัตถการ
  4สาเหตุอื่นๆ : ภาวะเยื่อบุมดลูกฝังตัวผิดที่ในปอด ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ภาวะการแข็งตัวของเลือด ทานยาละลายลิ่มเลือด

  จากสาเหตุที่กล่าวมามีมากมายหลายสาเหตุ แต่อาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าจะถึงนึกภาวะเยื่อหุ้มปอด/หัวใจอักเสบได้ หรือภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เป็นต้น ดังนั้นจึงแนะนำให้ จขกท ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุจะดีกว่า เพื่อจะได้มีกาวางแผนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมครับ