ถามแพทย์

  • ไม่ได้เริ่มทานยาคุมแผงที่ 2 ต่อทันที โดยเว้นไป 1 วัน ต้องกินเพิ่มไหม

  •  Su-Pu
    สมาชิก
    ไม่ได้กินยาคุมในแผงที่2 ต่อทันที(ลืม) เว้นไป1วัน แล้วมากินต่อแผงที่2 ในอีกวันถัดไปได้ไหม โดยไม่ได้กินเพิ่มอีกเม็ดได้ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ Su-Pu,

                          หากทานยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ดอยู่ เมื่อทานครบ 28 เม็ดแล้ว ก็ต้องเริ่มทานแผงใหม่ต่อในวันถัดไปทันที หากไม่ได้เริ่มทันที โดยเว้นไปอีก 1 วัน ฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็อาจจะหมดลงไป ดังนั้น เมื่อเริ่มทานยาแผงใหม่แล้ว ควรทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ยาได้เริ่มออฤทธิ์ใหม่ก่อนค่ะ