ถามแพทย์

 • เวลาหายใจและนอนตะแคง จะเจ็บบริเวณซีโครงขวา บ่า หายใจไม่สะดวก เป็น HIV และทานยาอยู่

 •  tin8987
  สมาชิก

  เวลาหายใจและนอนตะแครงจะมีอาการเจ็บบริเวณซีโครงขวา รามมาถึงบ่าและหายใจไม่สะดวก อยู่ดีก็มีอาการขึ้นมา โดยคนไข้ที่ไม่ได้ยกของหนักอะไร ซึ่งคนไข้เป็นผู้ป่วยHiv ที่รับประทานยาต้านประจำทุกวัน

  สวัสดีค่ะ คุณ tin8987,

                    อาการเจ็บบริเวณซี่โครงขวาเวลาหายใจและนอนตะแคง อาจเกิดจาก

                   1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก จากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น การเกิดอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก หรือการหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน  

                2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล้ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของหน้าอก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม  สาเหตุจะคล้ายกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก 

                 3. มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด อาการคือ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ หายใจเร็ว ไอ สะอึก นอนราบไม่ได้ ต้องนอนเอนตัวหรือนั่ง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบติดเชื้อ วัณโรคปอด มะเร็งปอด หรือเป็นมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด มีภาวะหัวใจล้มเหลว ตับแข็ง เป็นต้น

                 4. ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ จะมีอาการเจ็บหน้าอกข้างใดข้างหนึ่ง และยิ่งเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่ได้ มักมีอาการเหนื่อยร่วม อาจเกิดเองโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีโรคในปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม วัณโรคปอด หอบหืด โรคพังผืดในปอด มะเร็งปอด เป็นต้น หรือจากอุบัติเหตุ เช่น แผลจากการถูกแทง ถูกรถชน หรือปอดแตกหลังเล่นกีฬา 

                 5. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นแบบเจ็บแปล๊บๆ โดยจะเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้าและออกลึกๆ อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่และที่หลัง อาการจะดีขึ้นเมื่อหายใจเบาๆ หรือนอนตะแคงทับปอดข้างที่มีการอักเสบไว้ สาเหตุอาจมาจากการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศดังข้างต้น รวมถึง ปอดบวม วัณโรคปอด ปอด มะเร็งปอด โรคภมูิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น

                  หากอาการเจ็บหน้าอกไม่หายไป หรือรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

                  ในเบื้องต้น หากยังไม่มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ เป็นต้น อาจดูแลตนเอง ไปก่อนเบื้องต้น ได้แก่ งดการใช้งานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกาย ใช้การประคบร้อนตรงจุดที่ปวด หากปวดมาก อาจทานยา เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) ไพรอกซิแคม (piroxicam) เป็นต้น 

                   ส่วนการที่ป่วยเป็น HIV และทานยาต้านไวรัสอยู่ ไม่น่าเป็นสาเหตุของการเจ็บหน้าอกโดยตรง แต่หากทานยาไม่สม่ำเสมอ หรือการติดเชื้อเกิดรุนแรงขึ้น ก็อาจมีโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ และทำให้มีรอยโรคของปอดเกิดขึ้น และตามมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกได้ค่ะ