ถามแพทย์

 • เล็บมือโค้งลง จะเป็น HIV ไหม ตรวจที่ 3 และ 6 เดือนแล้วผลเป็นลบ

 •  musak
  สมาชิก

  เล็บมือโค้งลง จะสัมพันธ์กับโรค hiv ไหมครับ ปล.ผมตรวจ anti -  hiv 3, 6 เดือน เป็นลบ

  สวัสดีค่ะ คุณ musak,

                      หากตรวจ Anti-HIV ที่ 3 เดือนและ 6 เดือนหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อ HIV แต่อย่างใดค่ะ

                      ดังนั้น การที่เล็บมือเกิดการผิดปกติขึ้น จึงไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ HIV ค่ะ 

                      เล็บมือที่โค้งลงนั้น  หากหมายถึง เกิดการเว้าลงจนคล้ายรูปช้อน อาจเกิดจากมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้ โดยเล็บจะมีลักษณะขาวซีด อ่อน แบนบาง และแอ่นคล้ายช้อน 

                       แต่หากมีลักษณะผิดปกติแบบอื่นๆ ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ติดเชื้อราที่เล็บ เป็นโรคสะเก็ดเงิน ไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ โรคผื่นผิวหนังอักเสบ มีภาวะไตวาย หัวใจวาย ตับวาย ผลจากการใช้ยาบางชนิด เป็นต้น ดังนั้น หากเล็บมีลักษณะที่ผิดปกติไป ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ