ถามแพทย์

 • มีเลือดออกช่องคลอด ในแอพบอกเป็นโอกาสดีในการตั้งครรภ์ จะท้องไหม

 •  Aom'Aom Orawan
  สมาชิก
  มีเลือดออกช่องคลอด ตรงกับวันที่บันทึกในแอพจดจำประจำเดือน. ว่าเป็นโอกาสดีในการตั้งครรภ์. มันคืออะไรค่ะวันก่อนหน้ามีอะไรกับแฟนแต่หลั่งนอก. เสี่ยงต่อการท้องไหมค่ะ. กลัวท้องอะค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Aom'Aom Orawan,

                     การมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่วันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา อาจเป็นเลือด

                    1. เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และออกเพียงแค่ 1 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                    2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย มีเจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ ปัสสาวะผิดปกติ

                     3. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ

                      4. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                       5. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                     แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมามีปริมาณไม่มาก และเป็นเพียงแค่ 1-2 วัน อาจเป็นเลือดออกช่วงไข่ตกก็ได้ แต่หากเลือดมีปริมาณมาก และออกนานเกิน 2 วัน หรือมีปวดท้องน้อย ก็ควรไปพบสูติ-แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

                      สำหรับการมีเพศสัมพันธ์โดยการหลั่งนอกนั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% ดังนั้น หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ และยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ ก็ควรหาวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น โดยควรรอให้ประจำเดือนปกติมาเสียก่อน แล้วจึงเริ่มคุมกำเนิดค่ะ