ถามแพทย์

 • มีอาการถ่ายดำ เคยส่องกล้องและฉีดยาหยุดเลือดแล้ว แต่ตอนนี้ยังมีถ่ายดำออกมาอีก ควรทำอย่างไร

 •  Moss Kunkai
  สมาชิก
  ผมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล มีอาการถ่ายดำมาหลาย เคยส่องกล้องทางทวารหนัก และกะเพาะอาหาร พบมีแผลที่ลำไส้ส่วนบน แต่รักษามาหลายวันก็ยังถ่ายดำอยู่ หมอฉีดยาหยุดเลือด และให้อดน้ำอดอาหาร 3 วันแต่ ก็ยังถ่ายดำอยู่ ผมอยากรู้ว่าจะมีวิธีรักษา หรือทำให้เลือดหยุดไหมครับ ขอบคุณครับ
  Moss Kunkai  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Moss Kunkai

  อาการถ่ายดำดังกล่าวมานั้น น่าจะเป็นภาวะที่บ่งบอกถึงการมีเลือดออกในทางเดินอาหารจากส่วนใดๆ แต่มักจะเป็นบริเวณส่วนบนคือตรงกระเพาะอาหาร หลอดอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นได้มาก หากเป็นเลือดออกส่วนปลายอาจจะเป็นลักษณะถ่ายเป็นเลือดสดมากกว่า

  โดยการมีแผลที่ลำไส้ส่วนบนนั้น อาจจะเป็นสาเหตุของการถ่ายดำ ซึ่งการฉีดยาลดกรดเพื่อหยุดเลือดนั้นอาจจะหยุดอาการถ่ายดำชั่วคราว แต่ควรได้รับยาลดกรดต่อเนื่อง หรือรักษาตามสาเหตุเช่นถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ชนิดที่ทำให้มีแผลก็ควรได้รับการรักษาไปด้วย และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการเลือดออกหรือมีแผลมากขึ้นเช่นการรับประทานยากลุ่มที่มีฤทธิ์กัดกระเพะาเช่นยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือยาต้ม ยาสมุนไพร ยาลูกกลอนที่แพทย์ไม่ได้สั่งให้รับประทาน หากมีเลือดออกมา ขณะส่องกล้องแพทย์อาจทำการจี้เพื่อหยุดเลือดที่แผลให้ด้วยได้

  แนะนำการกลับไปพบแพทย์เพื่อรักษาเรื่องการถ่ายดำ และการมีเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่อง