ถามแพทย์

  • เลือดที่ผิดปกติไปจากเดิม

  •  Kwanhathai16
    สมาชิก
    ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายวันที่ 8-11 มีนาคม และจะมาอีกในวันที่ 8-9 เดือนเมษายน ได้กินยาคุมฉุกเฉินไปเมื่อวันที่ 18 มีเลือดออกจากผลของยา 23-24 และเมื่อถึงเวลาประจำที่จะต้องมา ก็เลื่อนไป 2 วันละมีคราบสีน้ำตาลเปียกๆ มาๆหายๆเมื่อวันที่ 11 และมีเนื้อเยื่อสีแดงออกมานิดเดียว ละก็เปลี่ยนไปเป็นเลือดน้ำตาลอีก มาน้อยกว่าประจำเดือนและสีที่เปลี่ยนไป เกิดจากอะไรได้บ้างคะ? ถ้าตรวจการตั้งครรภ์ควรตรวจหลังเลือดนี้หมดเลย/สามารถตรวจได้เลย? (ตรวจครรภ์ล่าสุดวันที่ 10 เมษายน ขีดเดียว)