ถามแพทย์

 • เรื่องตั้งครรภ์

 •  Napasorn20
  สมาชิก
  เป็นคนที่ปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนก่อนเป็นประจำเดือน แล้วประจำเดือนในแต่ละเดือนก็มาไม่ค่อยตรงกัน มีตกขาวบ่อยมาก อยากทราบว่าการที่ปวดท้องประจำเดือนตลอด กับประจำเดือนมาไม่ค่อยตรง ทำให้ตั้งครรภ์ยากมั้ยคะ มีเปอร์เซ็นมากน้อยแค่ไหน
  Napasorn20  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-2