ถามแพทย์

 • ยา cadril 120 mg จะสามารถทานคู่กับยา pregabalin 25 mg ได้ไหม

 •  Suparat Wisetpanyaporn
  สมาชิก
  อบากทราบว่าถ้ายา cadril 120mg จะสามารถทานคู่กับยา pregabalin 25mgได้ด้วยไหมครับ ส่วนตัวหมอบอกให้ทาน cadril เพราะหัวใจเต้นเร็ว แต่ไปอ่านฉลากใน pregabalin บอกว่าสามารถทำให้ใจเต็นเร็วได้ด้วยเลยไม่กล้าทานครับ

  สวัสดีครับ คุณ Suparat Wisetpanyaporn

  จากที่กล่าวมา ยาตัวแรกที่กล่าวมาน่าจะเป็นยา Cardil ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และมักใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูงครับ  ส่วนยา Pregabalin เป็นยาในกลุ่มยาลดอาการปวดจากปลายประสาท หรือ ใช้ในโรคลมชักบางชนิด  ผลข้างเคียงโดยทั่วไปของยา Pregabalin นี้ มักพบเรื่องปวดศีรษะ วิงเวียง คลื่นไส้ นอนไม่หลับ ตาพร่า มากกว่าครับ  อาการด้านหัวใจที่อาจพบได้แต่น้อย คือ อาการเจ็บหน้าอก  ซึ่งมักไม่ใช่ผลจากยานี้โดยตรง

  ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยาสองตัวนี้ร่วมกัน  ดังนั้น จึงไม่มีข้อห้ามในการใช้ยาสองตัวนี้ครับ  กระนั้น เนื่องจากเป็นยาสองประเภทที่ใช้รักษาสองอาการ  ดังนั้น จึงควรดูความจำเป็นในการใช้ด้วยครับ  กล่าวคือ หากพบว่ามีอาการหัวใจเต้นเร็ว  ก็ควรตรวจให้แน่ชัดว่ามีโรคอื่นที่อาจเป็นสาเหตุได้หรือไม่ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีฮอร์โมนไทรอยด์สูง มีฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตสูง เป็นต้นครับ

  กล่าวโดยสรุป สามารถรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำได้ครับ  แต่หากหัวใจยังคงเต้นเร็วอยู่ ก็ควรตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Suparat Wisetpanyaporn

  จากที่กล่าวมา ยาตัวแรกที่กล่าวมาน่าจะเป็นยา Cardil ที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และมักใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูงครับ  ส่วนยา Pregabalin เป็นยาในกลุ่มยาลดอาการปวดจากปลายประสาท หรือ ใช้ในโรคลมชักบางชนิด  ผลข้างเคียงโดยทั่วไปของยา Pregabalin นี้ มักพบเรื่องปวดศีรษะ วิงเวียง คลื่นไส้ นอนไม่หลับ ตาพร่า มากกว่าครับ  อาการด้านหัวใจที่อาจพบได้แต่น้อย คือ อาการเจ็บหน้าอก  ซึ่งมักไม่ใช่ผลจากยานี้โดยตรง

  ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยาสองตัวนี้ร่วมกัน  ดังนั้น จึงไม่มีข้อห้ามในการใช้ยาสองตัวนี้ครับ  กระนั้น เนื่องจากเป็นยาสองประเภทที่ใช้รักษาสองอาการ  ดังนั้น จึงควรดูความจำเป็นในการใช้ด้วยครับ  กล่าวคือ หากพบว่ามีอาการหัวใจเต้นเร็ว  ก็ควรตรวจให้แน่ชัดว่ามีโรคอื่นที่อาจเป็นสาเหตุได้หรือไม่ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีฮอร์โมนไทรอยด์สูง มีฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตสูง เป็นต้นครับ

  กล่าวโดยสรุป สามารถรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำได้ครับ  แต่หากหัวใจยังคงเต้นเร็วอยู่ ก็ควรตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมครับ