ถามแพทย์

 • ผ่าต่อมน้ำเหลืองขาหนีบซ้ายออก และมีผลตรวจออกมาตามนี้ เป็นมะเร็งหรือไม่

 •  Alongkot Doangkulsa
  สมาชิก

  สวัสดีครับ เรียนสอบถามคุณหมอ
  ผมไปผ่าต่อมน้ำเหลืองขาหนีบซ้าย ออก และมีผลตรวจออกมา โดยระบุแบบนี้ ผมเป็นมะเร็งใช่หรือไม่ครับ  

  Lymph Node biopsy,Left Groin : reative lyphoid hyperplasia

  suspicious for early involvement of samll b-cell
  lymphoma, nodal marginal zone lymphoma
  please request cd3,cd5.cd10,cd20,cd23,hhv8,bcl2,cyclin d,kappa ,lambda,ki 67 from tissue block f

  ขอบคุณมากครับ

   

  Alongkot Doangkulsa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Alongkot Doangkulsa

  จากผลตรวจที่ให้มานั้น เป็นผลชิ้นเนื้อของต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหนีบข้างซ้าย

  ผลอ่านว่าสงสัยระยะต้นของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า small b-cell lymphoma และได้มีการแนะนำให้ย้อมสีพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดต่อไป

  แนะนำกลับไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการและฟังผลย้อมชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ