ถามแพทย์

 • คนอายุน้อยกว่า 20 ปี สามารถเป็นมะเร็งได้ไหม

 •  Bgfjk643688
  สมาชิก
  คนอายุ15,16,17ปีเป็นมะเร็งได้ไหมครับ
  Bgfjk643688  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณBgfjk643688

  มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทางระบบเลือด หรือระบบทางเดินน้ำเหลือง โรคมะเร็งมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดของโรค และชนิดของเซลล์มะเร็ง

  มะเร็งเกิดได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย ขึ้นกับชนิดของมะเร็งว่ากลุ่มคนกลุ่มใดเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่ส่วนใหญ๋มักจะเกิดกับคนสูงวัยมากกว่า ถ้าเกิดในคนกลุ่มอายุน้อย ก็มักจะเป็นมะเร็งแต่กำเนิดที่มักมีอาการตั้งแต่ยังค่อนข้างเด็กมาก หรือมีปัจจัยหรืออาการต่างๆชัดเจน

  ในวัยรุ่น มีกลุ่มมะเร็งที่เกี่ยวข้องได้น้อยค่ะ ไม่แน่ใจว่ามีอาการหรือความผิดปกติใดที่ไม่สบายใจ หากยังเป็นเรื้อรัง สามารถไปพบแพทย์เพื่อซักประวัติและตรวจร่างกายเพิ่มเติมได้