ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพพบค่า afp = 11.6 ng/ml จะเป็นมะเร็งตับหรือเปล่า

 •  ariiarii
  สมาชิก
  ค่า afp=11.6 ng/ml แบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับสูงมั้ยคะ แล้วจากเกณฑ์ที่อ่านและศึกษา ค่าปกติของ afp อยู่ระหว่าง 0-20 ng/ml จริงหรือไม่คะ
  ariiarii  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ariiarii

  การตรวจเลือดเพื่อตรวจมะเร็งตับ (Alfa-fetoprotein: AFP) เป็นวิธีตรวจหาค่าโปรตีนที่ผลิตจากเนื้องอกตับ สามารถตรวจหามะเร็งตับในผู้ป่วยได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจะมีค่าเอเอฟพีสูงกว่าปกติ

  แต่ผลเลือดตัวนี้ ไม่ได้ใช้คัดกรองหาคนที่เป็นมะเร็งตับ กล่าวคือถ้าคนปกติ ไม่ได้มีอาการอะไรที่บ่งชีถึงการเป็นมะเร็งตับ ผลเลือดค่านี้อาจจะไม่ได้บอกอะไรมากนักด้วยตัวของมันเอง

  และการแปลผลเลือดควรดูจากค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการนั้นๆ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ผู้ส่งเจาะเลือดโดยตรงเพื่อแจ้งผล แปลผล และวางแผนการรักษาหรือการติดตามผลเลือดถ้าจำเป็นต่อไป