ถามแพทย์

 • เป็นออทิสติก ไม่ได้บรรยายอาการที่เป็น ขอวิธีรักษา

 •  Valentine Taswan
  สมาชิก

  ขอถามหน่อยค่ะว่า เราเป็นออทิสติก ทำยังไงให้เหมือนคนปกติ ?? และทำยังไง เพื่อไม่ให้

  เพื่อนๆหรือสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆให้เขาได้พากันด่าหรือว่า เราอยากมีและอยากเป็นนะคะ

  อยากมี สมองของคนปกติทั่วไป สมองของคนปกติ 100% แต่ว่า ของออทิสติก 99% 

  แล้วเราก็อยากเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปจัง เขาถามอะไร เราก็ตอบ เขาให้เราทำอะไร เราก็ทำ

  หรือว่าแม้กระทั่ง การ แกะสลัก ผัก ผลไม้ ก็อยากให้สอง 100 % ซึ่

  เป็นสมองของคนปกติทั่วไป 

   

  Valentine Taswan  Natthaphat
  แพทย์

  สวัสดีค่ะ

  ไม่ทราบว่าอาการของคุณ Valentine ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นโรคออทิสติกหรือยังคะ และมีรายละเอียดของอาการที่เป็นปัญหาอยู่อย่างไรบ้างคะ

  กลุ่มอาการออทิสติก (Autism Spectrum Disorders: ASD) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่งค โดยจะมีพัฒนาการแบบเฉพาะตัว โดยเฉพาะด้านการเข้าสังคมและการสื่อสาร ร่วมถึงมีลักษณะพฤติกรรมและความสนใจในรูปแบบซ้ำๆ มักไม่มีความยืดหยุ่นในกิจกรรมบางอย่าง

  สาเหตุของโรคยังไม่มีข้อสรุปออกมาค่ะ แต่คาดว่ามีผลมาจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม ความผิดปกด้านระบบประสาทและสมอง (สารสื่อประสาท คลื่นไฟฟ้าในสมอง) 

  อาการที่มักพบ ได้แก่

  - มักมีปัญหาด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่คุยด้วย ไม่รู้วิธีเล่นกับผู้อื่น 

  - ไม่เข้าใจการสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง สื่อสารเพื่อบอกความต้องการของตัวเองไม่ได้ เรียนรู้ภาษาช้า พูดภาษาแปลกๆ เด็กอาจพูดเลียนแบบซ้ำไปซ้ำมา

  - ไม่สามารถทำกิจกรรมที่มีลำดับขั้นตอนหลายอย่าง สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว

  กรณีที่เมื่อเด็กออทิสติกเติบโตขึ้นและพบปัญหาในการทำงาน การเข้าสังคม หรือการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ขอแนะนำเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันค่ะ 

  อ่านเกี่ยวกับโรคออทิสติกเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ