ถามแพทย์

 • ลูกชายอายุ 13 ปี ลูกไม่ค่อยมีสมาธิ ชอบเหม่อ เดินโยกตัว เป็นออทิสติกไหม

 •  nuch_poppad
  สมาชิก

  ลูกชายอายุ 13 ปีคะ นั่งเหม่อขณะเรียนเหมือนไม่มีสมาธิส่งผลให้ผลการเรียนค่อนข้างแย่ เวลาเดิน เดินเขย่งเท้า และเหมือนโยกตัวขณะยืน รับประทานอาหารได้บางอย่าง ไม่ชอบออกกำลังกาย ไม่มีความสามารถทางด้านกีฬา แต่เป็นเด็กค่อนข้างสูง สูง 175 น้ำหนัก 68 เหมือนโตแต่ตัวแต่นิสัยเด็กมาก ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน  เคสแบบนี้เข้าข่ายเป็นออทีสติกไหมคะ

  nuch_poppad  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ nuch_poppad

  โรคออทิสติกคือ ภาวะระบบประสาททำงานผิดปกติ ผู้ที่เป็นออทิสติกจะมีความสามารถเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมน้อยกว่าปกติ มักมีพฤติกรรมทำอะไรเหมือนเดิมซ้ำ ๆ เช่น โยนของไปมา สะบัดมือซ้ำ ๆ หรือชอบพูดเลียนแบบ  ไม่ยอมสบตาคน ไม่เล่นหรือแบ่งปันของเล่นกับเด็กอื่น รวมทั้งไม่รู้วิธีเล่นกับผู้อื่นและไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่คุยด้วย โดยจะเริ่มปรากฏอาการในช่วง 1-3 ขวบ ผู้ป่วยออทิสติกแต่ละคนมีปัญหาและความรุนแรงที่แตกต่างกัน

  จากพฤติกรรมดังกล่าวมานั้น ก็อาจจะเข้าได้กับโรคออทิสติก หากมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วย หรือพูดไม่สบตาคน การวินิจฉัยอื่นๆที่เป็นไปได้เช่น มีพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า เป็นเด็กเก็บตัว หรือมีภาวะสมาธิสั้น

  แนะนำพบกุมารแพทย์เพื่อรับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง ในขณะนี้ควรฝึกให้เด็กอยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันและออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ้าง ไม่ควรให้เล่นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนานจนเกินไป

  อ่านเพิ่มเติม

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81