ถามแพทย์

 • ลูกเรียกไม่หันและไม่ตอบรับ กลัวลูกเป็นออทิสติก ควรทำอย่างไร

 •  Rungjira
  สมาชิก
  ลูกอายุ1ขวบ11เดือนพูดเป็นคำเป็นประโยคสั้นๆได้เช่นรองเท้าของพี่. ตาไปเลี้ยงวัว เรียกชื่อพ่อ แม่ และคนรู้จักได้ ชอบฟังเพลงร้องเพลงไม่ชอบอยู่บ้านชอบออกไปเล่นกับเพื่อนๆญาติๆไม่กลัวคนแปลกหน้าไม่เล่นของเดิมๆซ้ำๆ กินข้าวเองได้ แต่เวาลาเรียกเขาจะไม่หันมองไม่ตอบรับ อย่างเช่นเขานั่งเล่นอยู่ใต้เก้าอี้แล้วเราเรียกเขาก็นั่งเล่นอยู่ตรงนั้นไม่หันมามองแล้วก็ไม่ขานรับ หนูกลัวลูกจะเป็นออทิสติกจังเลยค่ะ

  สวัสดีครับ คุณ Rungjira

  อาการออทิสติกนั้น จะพบในกลุ่มเด็กที่มีการบกพร่องในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นครับ อาทิเช่น ไม่คุยกับเด็กคนอื่น เล่นหรือทำกริยาใดซ้ำๆ ไม่สบตาคน มีโลกของตัวเอง ไม่สามารถสื่อสารทางอารมณ์กับผู้อื่นได้ ฯลฯ  ดังนั้น เบื้องต้น ถ้าเด็กยังชอบออกไปข้างนอกและเล่นกับเพื่อนๆญาติๆคนอื่นได้ดี ก็ไม่น่าจะเข้ากับกลุ่มอาการนี้นะครับ

  ส่วนเรื่องที่เด็กไม่ตอบรับ อาจจะเป็นเพราะเขาจดจ่อกับการเล่นของเขามากกว่าครับ  ถ้าเป็นไปได้ ลองหาเวลาไปนั่งคุยเล่นร่วมกับเขา เพื่อให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่ก็มีส่วนร่วมกับเขาได้ครับ

  อย่างไรก็ดี หากเด็กไม่ขานรับไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามีปัญหาการได้ยินหรือไม่  ซึ่งเบื้องต้น ขอให้สังเกตดูว่า เขาได้ยินสิ่งที่เราพูดถามหรือไม่ด้วยครับ  ถ้าพบปัญหาใดๆ ก็สามารถปรึกษากุมารแพทย์เพิ่มเติม เพื่อตรวจรักษาได้ครับ

  สวัสดีครับ คุณ Rungjira

  อาการออทิสติกนั้น จะพบในกลุ่มเด็กที่มีการบกพร่องในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นครับ อาทิเช่น ไม่คุยกับเด็กคนอื่น เล่นหรือทำกริยาใดซ้ำๆ ไม่สบตาคน มีโลกของตัวเอง ไม่สามารถสื่อสารทางอารมณ์กับผู้อื่นได้ ฯลฯ  ดังนั้น เบื้องต้น ถ้าเด็กยังชอบออกไปข้างนอกและเล่นกับเพื่อนๆญาติๆคนอื่นได้ดี ก็ไม่น่าจะเข้ากับกลุ่มอาการนี้นะครับ

  ส่วนเรื่องที่เด็กไม่ตอบรับ อาจจะเป็นเพราะเขาจดจ่อกับการเล่นของเขามากกว่าครับ  ถ้าเป็นไปได้ ลองหาเวลาไปนั่งคุยเล่นร่วมกับเขา เพื่อให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่ก็มีส่วนร่วมกับเขาได้ครับ

  อย่างไรก็ดี หากเด็กไม่ขานรับไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามีปัญหาการได้ยินหรือไม่  ซึ่งเบื้องต้น ขอให้สังเกตดูว่า เขาได้ยินสิ่งที่เราพูดถามหรือไม่ด้วยครับ  ถ้าพบปัญหาใดๆ ก็สามารถปรึกษากุมารแพทย์เพิ่มเติม เพื่อตรวจรักษาได้ครับ