ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพประจำปี พบเม็ดเลือดขาว =4,140 ul ผิดปกติไหม ต้องทานอะไร

 •  ranpatcha
  สมาชิก
  พอดีเมื่อ2-3เดือนก่อนไปตรวจสุขภาพประจำปีมา แล้วเม็ดเลือดขาวต่ำขึ้นตัวสีแดง มีปริมาณ =4,140 ul (ค่าปกติ 4,000-10,000) แบบนี้ผิดปกติไหมคะ แล้วเราต้องทานอะไรเพื่อให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นได้บ้าง ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ranpatcha,

                      ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count) ที่ปกติคือ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 4,140 เซลล์ต่อไมโครลิตร ก็ถือว่ายังปกติดีค่ะ

                      ทั้งนี้ แนะนำให้ลองดูค่าของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดประกอบไปด้วย โดยเบื้องต้น ให้ดูค่าเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil  (หรือ PMN) ซึ่งค่าปกติคือ 2,000-7,000 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร หรือประมาณ 40%-80% 

                       ส่วนค่าปกติของเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytes คือ 1,000-4,800 เซลล์ใน 1 ไมโครลิตร  หรือประมาณ 20%–40%

                       ซึ่งหากค่าเม็ดเลือดขาวทั้ง 2 ชนิดนี้ อยู่ในเกณฑ์ปกติดี ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ ไม่จำเป้นต้องทานอะไรที่ไปช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวค่ะ

                      แต่หากมีค่าเม็ดเลือดขาวชนิดใดชนิดหนึ่งต่ำกว่าปกติ แต่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน และอาจตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 3-6 เดือน แต่หากมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอาการมีไข้ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ ซึ่งสาเหตุมักเกิดจากร่างกายกำลังมีการติดเชื้อไวรัสต่างๆ หรือเกิดจากร่างกายมีความเครียด เป็นต้น