ถามแพทย์

 • เวลามีอาการเจ็บคอ แล้วไปตรวจเลือด จะพบเม็ดเลือดขาวจะต่ำกว่าปกติ เป็นไปได้ไหม

 •  Pond Adisak
  สมาชิก
  เวลามีอาการเจ็บคอแล้วไปตรวจเลือดจะเม็ดเลือดขาวจะต่ำกว่าปกติเป็นไปไดไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Pond Adisak,

                       ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (leukopenia) ในผู้ใหญ่ จะนับเมื่อมีเม็ดเลือดขาวรวมน้อยกว่า 4000 เซลล์ต่อ 1 ไมโครลิตรหรือหากดูเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล (neutrophil) จะมีปริมาณต่ำกว่า 1500 เซลล์ต่อ 1 ไมโครลิตร ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

                      1. การติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โควิด 19 ไข้เลือดออก เชื้อเอชไอวี และการติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิตบางชนิด เช่น ไข้รากสาดน้อย มาลาเรีย 

                      2. มีการติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ เช่น วัณโรค

                      3. มีความผิดปกติที่ไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ โรคอีโลดิสพลาสติก ซินโดรม (Myelodysplastic Syndrome)

                      4. โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่นโรคภูมิแพ้ตนเองเอสแอลอี (SLE) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

                      5. ม้ามมีการทำงานผิดปกติ ทำให้มีการทำลายเม็ดเลือดต่างๆ รวมถึงเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ 

                     6. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด

                     7. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัด ยา clozapine, bupropion, metronidazole, cyclosporin, interferon  เป็นต้น

                     8. ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีรักษา หรืออาจเคยสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีมาก่อน

                     9. มีภาวะขาดสารอาหาร เช่น ขาดโปรตีน ขาดสังกะสี ขาดทองแดง เป็นต้น 

                      ทั้งนี้ หากกำลังมีอาการเจ็บคออยู่ ก็อาจเกิดจากการติดเชื้อเป็นไข้หวัด หรือโควิด 19 อยู่ ซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำได้ค่ะ ในเบื้อง้ตน ควรลองตรวจ ATK หาการติดเชื้อโควิด 19 ก่อน หากตรวจไม่พบ ก็ให้ดูแลตามอาการ ได้แก่ การดื่มน้ำเปล่ามากๆ ไม่ดื่มน้ำเย็น งดการใช้เสียงมาก ไม่ทานอาหารทอด อาหารผัด ขนมกรุบกรอบต่างๆ เพราะจะยิ่งระคายเคืองคอได้ เป็นต้น

                     หากต่อมา อาการเจ็บคอหายไปป อาจลองตรวจเลือดดูค่าเม็ดเลือดต่างๆ อีกครั้ง หากเม็ดเลือดขาวยังคงต่ำกว่าปกติ แพทย์ก็จะหาสาเหตุต่อไปค่ะ