ถามแพทย์

 • ถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำ ต้องรับประทานอะไรบำรุง และอาการปวดเอวเป็นผลข้างเคียงด้วยไหม

 •  Whizzy
  สมาชิก
  ถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำ ต้องรับประทานอะไรบำรุงได้บ้างค่ะ และอาการปวดเอวเป็นผลข้างเคียงด้วยป่าวค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Whizzy,

                  ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (leukopenia) ในผู้ใหญ่  จะนับเมื่อมีเม็ดเลือดขาวรวมน้อยกว่า 4000 เซลล์ต่อ 1 ไมโครลิตรหรือหากดูเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล (neutrophil) จะมีปริมาณต่ำกว่า 1500 เซลล์ต่อ 1 ไมโครลิตร ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ

                  1. ติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก รวมถึงเชื้อเอชไอวี และการติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิตบางชนิด เช่น ไข้รากสาดน้อย มาลาเรีย 

                  2. มีการติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ เช่น วัณโรค 

                 3. มีความผิดปกติที่ไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูกฝ่อ โรคอีโลดิสพลาสติก ซินโดรม (Myelodysplastic Syndrome)

                  4. โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่นโรคภูมิแพ้ตนเองเอสแอลอี (SLE) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

                  5. ม้ามมีการทำงานผิดปกติ ทำให้มีการทำลายเม็ดเลือดต่างๆ รวมถึงเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ 

                  6. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด

                  7. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัด ยา clozapine, bupropion, metronidazole, cyclosporin, interferon  เป็นต้น

                  8. ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีรักษา หรืออาจเคยสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีมาก่อน

                  9. มีภาวะขาดสารอาหาร เช่น ขาดโปรตีน ขาดสังกะสี ขาดทองแดง เป็นต้น 

                 ดังนั้น การรักษาก็จะขึ้นกับสาเหตุที่เป็นค่ะ ไม่ได้มียาบำรุงเฉพาะให้ค่าเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นได้ค่ะ

                  หากมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำจริง แนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์ หรืออายุรแพทย์โรคเลือดเพื่อตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฎิบัติการต่างๆ เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

                  ส่วนอาการปวดเอว อาจเกี่ยวกันหรือไม่ก็ได้ค่ะ เช่น อาการปวดเอวอาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ซึ่งไม่ได้เป็นจากการมีเม็ดเลือดขาวต่ำแต่อย่างใด แต่หากอาการปวดเอว เกิดจากมีการติดเชื้อวัณโรคหรือเป็นมะเร็งที่ไต ก็เป็นผลทำให้มีเม็ดเลือดขาวต่ำได้ค่ะ เป็นต้น