ถามแพทย์

 • ถ้าพบเพื่อนเป็นลม ควรดูแลอย่างไรได้บ้าง

 •  Kongpop Oo
  สมาชิก
  เรื่องเกิดจากที่ว่าวันนี้ครับตอนเพื่อนกำลังเดินกลับบ้านเพื่อนเป็นลมระหว่างเดินกลับครับเพื่อนเล่าว่าระหว่างเดินอยู่จู่ๆก็สลบไปครับแล้วหากเพื่อนเป็นลมแบบนี้อีกผมควรทำอย่างไรบ้างครับจะได้ช่วยเพื่อนได้อย่างทันท่วงทีครับ
  Kongpop Oo  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Kongpop Oo

  ภาวะวูบ/เป็นลม อาจเกิดจากความดันเลือดต่ำ ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคโลหิตจาง ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล การขาดออกซิเจน เผขิญกับแดดแรง พักผ่อนไม่เพียงพอ น้ำตาลต่ำ การเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนเร็วเกินไป หรือการเบ่งเพื่อขับถ่ายอุจจาระ ดังนั้นถ้าเพื่อนหมดสติไปเลย ควรพาไปรพ.เพื่อตรวจเพิ่มเติมด้วย

  การดูแลเบื้องต้นนั้นควรให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี ให้คนไข้นอนราบ หัวต่ำ (ไม่หนุนหมอน) คลายเสื้อผ้า (เครื่องนุ่มห่ม) ที่คับ ให้หลวมออก ใช้พัดช่วยพัดได้ อาจใช้ผ้าชุบน้ำเย็น(ในที่ที่อากาศร้อน)เช็ดหน้า คอ แขนขา และลำตัวของคนไข้ เป็นต้น