ถามแพทย์

 • หน้ามืด คลื่นไส้ ท้องเสีย แล้วก็วูบไปไม่รู้สึกตัว ตื่นมาก็นอนอยู่ที่พื้นแล้ว จะมีอะไรร้ายแรงไหม

 •  KoTon Trang
  สมาชิก
  อยู่ๆรู้สึก หน้ามืด คลื่นไส้ ท้องเสีย แล้วจู่ก็วูบไปไม่รู้สึกตัว ตื่นมาอีกที่นอนอยู่พื้นแล้ว จะมีอะไรร้ายแรงไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ KoTon Trang,

                     การมีหน้ามืด แล้ววูบเป็นลมหมดสติไป อาจแบ่งตามสาเหตุหลัก ได้แก่

                    1. เป็นลมธรรมดา (vasovagal syncope) สาเหตุ เช่น

                             - ร่างกายอ่อนแอ เช่น กำลังไม่สบาย เพิ่งฟื้นไข้ อดนอน อดอาหาร รวมถึงกำลังตั้งครรภ์ เป็นต้น

                             - เป็นลมแดด เกิดในผู้ที่อยู่กลางแดด หรือในที่ร้อนมาก

                             - เกิดจากภาวะทางจิตใจ เช่น เครียด วิตกกังวล กลัว เป็นต้น 

                    2. เป็นลมเมื่อเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension) คืออาการหน้ามืดเป็นลมเมื่อเปลี่ยนจากท่านอนเป็นนั่ง หรือท่านั่งเป็นยืน มักพบในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคลมชัก โรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น หรือทานยาบางชนิดอยู่ ร่างกายขาดน้ำ หรือเสียน้ำและเลือดมาก เช่น มีท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด มีโลหิตจาง เป็นต้น 

                    3. เป็นลมเพราะเบ่ง (valsalva maneuver syncope) เป็นอาการหน้ามืด เป็นลมที่เกิดขึ้นหลังการกลั้นหายใจแล้วเบ่ง เช่น เวลาเบ่งอุจจาระในขณะท้องผูกมาก ๆ ขณะที่กำลังจะยกของหนัก ๆ หรือผลักของหนัก ๆ ให้เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากเลือดเข้าสู่หัวใจน้อยลง ในขณะที่กลั้นหายใจแล้วเบ่ง ทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย รวมทั้งสมองน้อยลง

                        ในเบื้องต้น แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเปล่ามากๆ อย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร ทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่อดอาหาร ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ลดความเครียดที่มี หากยังคงมีอาการเป็นลมเกิดขึ้นอีก หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายต่างๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ