ถามแพทย์

  • เพื่อนพูดน้ำลายเข้าปาก

  •  Teetuch Bunnalung
    สมาชิก
    เพื่อนพูดน้ำลายกระเด็นเข้าปาก ถ้าในปากมีแผลจะติดhivไหมครับ

    คุณ Teetuch

    ปกติ เชื้อ HIV จะอาศัยในน้ำลายน้อยมาก เราจึงไม่ติดต่อกันทางอาหารร่วมกัน  แต่ถ้าปากคุณมีแผล โอกาสที่เชื้อจากน้ำลายเพื่อนคุณเข้าทางแผลก็มีทางเป็นไปได้  ทำให้เกิด ติดเชื้อได้ในที่สุด