ถามแพทย์

  • เพศสัมพันธ์

  •  FPG23
    สมาชิก
    แฟนมีประจำเดือนวันที่22หมด28ธค. วันที่3มค. ผมกลัวว่าจะเป็นวันไข่ตก ผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟน ตอนแรกจะใส่สดแต่ใส่ไม่เข้า เลยใส่ถุงยางแล้วพยายามใส่เข้าไปแล้วก็เข้าไปนิดๆ แล้วถึงจุดสุดยอด ถุงยางไม่รั่ว ไม่ขาด เอามาเช็คใส่น้ำแล้ว ไม่รั่ว ผมกลัวจะเป็นวันไข่ตก แล้วกลัวว่าจะท้อง ผมเครียดมาก เพราะยังไม่พร้อม