ถามแพทย์

  • เผบอทานยา Omeprazole ที่หมดอายุได้ประมาณ 6 เดือนไป

  •   Nanee
    สมาชิก
    เป็นยา Omeprazole GPO 20 mg หมดอายุได้ประมาณ 6 เดือนแล้วค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                         หากยาหมดอายุไปแล้ว ยาย่อมจะเสื่อมสภาพ และทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง อีกทั้งยังอาจมีอันตรายจากการได้รับพิษหรือเชื้อโรคจากยาที่หมดอายุได้ค่ะ ดังนั้น ก็ควรทิ้งยานั้นไป ไม่ควรทานอีก ทั้งนี้ หากเผลอทานไป แต่ทานไปแค่ 1-2 เม็ด ก็อาจไม่ได้อันตรายอะไรค่ะ หากมีสารพิษหรือเชื้อโรคปนเปื้อน ก็น่าจะมีปริมาณเล็กน้อย ร่างกายสามารถกำจัดออกได้เองค่ะ แนะนำควรสังเกตอาการไปก่อน หากไม่มีอาการอะไรผิดปกติ ก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะ