ถามแพทย์

  • เวฟข้าวกล่องนานไป วัสดุที่กล่องข้าวละลายไปเล็กน้อย กินเข้าไปอันตรายไหม

  •  Pron
    สมาชิก
    ผมกินข้าวกล่องที่เป็นวัสดุพลาสติกเวฟได้ แต่ผมเอาเข้าเวฟนานไป พอกินเสร็จพึ่งสังเกตเห็นว่าตัววัสดุละลายไปนิดนึ่ง ถ้ากินเข้าแบบนี้จะอันตรายไหมครับ ร่างกายสามารถขับสารพิษพวกนี้ออกมาได้ไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Pron,

                       การที่พลาสติกซึ่งใส่อาหารอยู่ละลาย สารเคมีก็อาจปนเปื้อนมาในอาหารได้ อย่างไรก็ตาม หากส่วนที่ละลายมีเพียงเล็กน้อย อาหารก็น่าจะปนเปื้อนสารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งไม่น่ามีผลที่อันตรายต่อร่างกายในระยะเฉียบพลัน และในที่สุดร่างกายก็จะขับออกมาได้เองโดยตับและไตค่ะ ทั้งนี้ หากไม่ได้ทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปบ่อยๆ ก็จะไม่เกิดการสะสมและเป็นอัยตรายค่ะ