ถามแพทย์

 • ตรวจ HBS-Ab​ ผล​Negative​ แปลว่าเป็นโรคหรือไม่

 •  Kingkanda Wongsuwan
  สมาชิก
  ไปตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานผลเลือดออกมาว่า HBS-Ab​ ผล​Negative​ ค่าปกติ​ Positive(>05.0) ผลออกมาแบบนี้เป็นใช่ไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Kingkanda Wongsuwan

  การตรวจเรื่องของไวรัสตับอักเสบบี จะมีการตรวจเรื่องของไวรัส และ ภูมิคุ้มกันค่ะ

  ผลการตรวจของคุณ HBS-Ab ผลNegative  หมายความว่าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันค่ะ 

  หมอคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนค่ะ ถ้าคุณต้องทำงานเกี่ยวกับด้านการสาธารณสุข ที่ต้องสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือ เลือดค่ะ 

  การฉีดวัคซีนจะต้องฉีดทั้งหมดสามเข็มค่ะ และเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอีกครั้งค่ะ 

  การป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ