ถามแพทย์

 • แม่อายุ 82 ความดัน 160/5 ช่วงสายเหลือ 144/83 ควรไปหาหมอทันทีไหม วิธีดูแลเบื้อต้น

 •  Kiangtute
  สมาชิก
  ขอสอบถามคุณแม่อายุ 82 ไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก 69 สูง 152 cm หลายวันที่ผ่านมาวัดค่าความดันตอนเช้าได้ 160/85 ช่วงสายความดันลงเหลือ 144/83 อยากทราบว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันทีหรือไม่? หรือมีวีธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรหรือไม่?

  คุณ Kiangtute

  ตามมาตรฐานของสมาคมโรคหัวใจ USA ให้ความดันที่สุงกว่า 130/80 ถือเป็นโรคความดันโลหิตสูง  แต่ความดันโลหิตของคนเรา ควรวัดตอนตื่นนอนยังไม่มีกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะเชื่อถือได้มากทีสุด เพราะถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหว อาจเหนื่อย เช่นการเดิน วิ่ง ขึ้นบันได   ทำให้ความดันโลหิตอาจสูงขึ้นได้ การตื่นเต้น เครียด วิตกกังวล จะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้จากปกติ

  สาเหตุของ ความดันโลหิต สูง ได้แก่

  1.ภาวะอ้วน  อายุมาก เส้นเลือดจะแข็งตัวมีไขมันไปเกาะเยอะ น้ำหนักเกินคุณแม่ 69 สูง 152 คิดเป็น BMI =29.86 เป็นภาวะอ้วนแล้วครับ ต้องลด นน ควบคุมอาหารบ้าง ลดหวานมันเค็ม  คนสูงอายุจะมีความดันสูงกว่าคนอายุน้อย

  2.โรคเรื้อรังอื่นๆ ที่มักจะเกิดร่วมกันเสมอ เช่น เบาหวาน ไตวาย  ไทรอยด์ เนื้องอกต่อมหมวกไต  

  3.ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  Sleep apnea  นอนกรน 

  4.การใช้สารเสพติด หรือแอลกอฮอล์  ยาบางชนิด

  5.ความเครียดมากๆ  การหักโหมงาน จิตตก

  คำแนะนำ ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอทันทีครับ   แต่ควรไปพบแพทย์เพื่อการรักษาและตรวจร่างกายเพิ่มเติม  วิธีแก้ไขเบื้องต้น ก็คือการพักผ่อนมากๆ ไม่เครียด งดอาหาร หวานมันเค็ม เกลือทำให้ไตเสีย และเป็นสาเหตุให้ ความดันโลหิตสูงได้ง่ายขึ้นครับ   

  กรุณาอ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ความดันโลหิตสูง ได้ที่นี่