ถามแพทย์

 • มีอาการคิดเรื่องเดิมๆ นอนไม่หลับ ใช่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรื่อเปล่า?

 •  gadecny
  สมาชิก
  หนูกำลังเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำใช่มั้ยคะ หนูกังวลไปทุกเรื่องแล้วคิดวนไปวนมา ต้องหาอะไรทำแก้เครียดถึงจะหายหนูเป็นแบบมาหลายปีแล้วหนูเคยคิดว่าเดี่ยวก็หายแต่นับวันมันยิ่งเป็นมากที่ชอบคิดเรื่องเดิมซ้ำๆ แล้วทำให้นอนไม่หลับและถ้ากำลังจะนอนก็จะคิดถึงสิ่งของว่ามันอยู่ตรงไหนเก็บแล้วหรือยังถ้าไม่เจอก็จะคิดวนไปวนมาค่ะ

  สวัสดีครับ อาการกังวล เป็นภาวะที่เกิดได้ในบุคคลทุกเพศทุกวัย หลังจากผ่านกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน ซึ่งประกอบด้วยอุปสรรคต่างๆ หลายๆครั้งที่พบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง สาเหตุของอาการกังวลแบ่งได้เป็น

  1. ทางด้านจิตใจ ซึ่งสาเหตุหลักๆ เกิดจากปัญหาที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละวัน ร่วมทั้งความสามารถในการปรับตัว หรือตอบสนองต่อความกังวลของแต่ละบุคคลอีกด้วย ซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถนี้ต่างกันทำให้จัดการกับระดับความกังวลได้ต่างกัน

  2. ทางด้านร่างกาย ตัวอย่าง ในคนที่ป่วยบ่อยจะมีแนวโน้มที่มีอาการกังวลมากกว่า ช่วงที่มีประจำเดือนหรือใกล้หมดประจำเดือนในสตรีที่เข้าสู่ภาวะวัยทอง หลายคนจะมีอารมณ์ไม่ดีได้ หรือ สารเสพติดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกังวลได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าว่าโรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ โรคกังวลเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม บุคคลที่มีบิดามารดาที่ให้กำเนิดเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคในอนาคต แม้ไม่ได้เลี้ยงดูโดยบิดามารดาที่ให้กำเนิดก็ตาม

  เช่นนี้แล้วคงเริ่มสงสัยแล้วว่าเมื่อไหรถึงจะถือว่าเป็น “โรคย้ำคิดย้ำทำ

  โดยหลักแล้วจะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่ แต่หลักๆคือ มีความคิดที่รบกวนหรือไม่เหมาะสม ซึ่งคงอยู่ตลอดหรือเกิดขึ้นซ้ำๆ โดยที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตจริง ร่วมกับมีพฤติกรรมซ้ำๆซึ่งมีผลสืบเนื่องจากความคิดดังกล่าว และเมื่อกระทบต่อการทำงาน ทำให้ทำงานไม่ได้ ต้องลาแล้ว มีความจำเป็นที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องไปพบแพทย์ เพื่อประเมินจากการซักประวัติและการตรวจร่างกาย รวมทั้งได้รับการรักษา โดยการรักษาจะแบ่งเป็นการรักษาโดยการให้คำปรึกษาคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ การรักษาด้วยยา

  กรณีที่ไม่ได้กระทบกับชีวิตประจำวัน วิธีการรักษาและป้องกันคือ การพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ระบายความทุกข์กับบุคคลที่เราไว้ใจ ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาต่างๆเหล่านั้น ปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา และที่สำคัญคือการหาสาเหตุ และแก้ที่สาเหตุของภาวะดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด

   

  ท้ายที่สุดผมขอแก้ความเข้าใจผิดๆของคนทั่วไปที่เข้าใจว่าภาวะหรือโรคทางจิตเวชมีสาเหตุจากจิตใจ จากงานวิจัยต่างๆที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกได้มีการพิสูจน์แล้วว่า ภาวะหรือโรคทางจิตเวช เกิดจากภาวะที่สารสื่อประสาทในสมองแต่ละตัวมีความไม่สมดุลกัน มากบ้างน้อยบ้าง ทำให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติ มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาดังที่ผมได้กล่าวไปแล้ว