ถามแพทย์

 • เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี สามารถทานวิตามินเสริมได้ไหม

 •  Oum Thidarat
  สมาชิก
  บางคนบอกทานได้ บางคนก็ว่าไม่แนะนำ ตกลงทานได้หรือไม่ค่ะ
  Oum Thidarat  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Oum Thidarat

  ไวรัสตับอักเสบบีเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบของตับเรื้อรังได้ โดยเป็นโรคที่ติดต่อกันผ่านทางเลือด สารคัดหลั่ง การมีเพศสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็นการติดเชื้อเฉียบพลันและเรื้อรัง ในผู้ที่ติดเชื้อเรื้อรังก็จะแบ่งออกเป็นผู้ที่มีพาหะ และผู้ที่เป็นตับอักเสบเรื้อรังคือมีความผิดปกติของตับร่วมด้วย

  หากเป็นพาหะของโรคคือยังมีเชื้อในร่างกาย แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ แต่ไม่ได้มีความผิดปกติของตับ ดังนั้นไม่น่าจะเป็นข้อห้ามในการกินยาหรืออาหารเสริม

  แต่อย่างไรก็ตาม หากรับประทานอาหารได้ครบถ้วน 5 หมู่ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานวิตามินเสริม แนะนำปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเรื่องข้อบ่งชี้ของการวิตามินเสริมอีกครั้ง