ถามแพทย์

 • เป็นฝีปีละหน 3-4 ปีติดต่อกัน เคยผ่าหลายรอบแล้ว อยากทราบวิธีรักษาให้หายขาด

 •  Buem Meng
  สมาชิก
  ผมมอกกำลังอาทิตย์นึง5วันครับ และไม่อดนอน เคยผ่าหลายรอบแล้ว ปีละหนได้ครับ3-4ปีติดต่อกันเลยครับ อย่างรู้ว่าทำไงถึงจะหายซะทีครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Buem Meng,

                 หากมีฝีเกิดขึ้นบ่อยๆ ที่ผิวหนัง แบ่งออกเป็น 2 กรณีค่ะ

                1.หากเกิดเป็นฝีซ้ำๆ ตรงจุดเดิมของผิวหนัง อาจเป็นไปได้ว่าตรงตำแหน่งนั้นมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ในเนื้อเยื่อและยังไม่ได้กำจัดออก สิ่งแปลกปลอมที่ฝังอยู่ก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและทำให้เกิดการอักเสบและเกิดเป็นฝีซ้ำๆ ได้ค่ะ สิ่งแปลกปลอมที่ฝังอยู่อาจเกิดเนื่องจากอุบัติเหตุ เช่น โดนเสี้ยนไม้ตำแล้วฝังลึกลงไปในเนื้อเยื่อ

                นอกจากนี้อาจเป็นเพราะตรงตำแหน่งนั้นเป็นซีสต์หรือถุงน้ำ เมื่อถุงน้ำเกิดการติดเชื้อ ก็จะอักเสบและกลายเป็นฝีหนอง การรักษาเพียงแค่การเจาะหนองออกและกินยาฆ่าเชื้อ ก็จะทำให้ฝีหนองหายไป แต่ไม่ได้ทำให้ซีสต์หายไป เมื่อซีสต์เกิดการติดเชื้อ จึงเกิดเป็นฝีซ้ำอีกได้เรื่อยๆ

                หากเป็นกรณีนี้ควรไปพบศัลยแพทย์เพื่อผ่าเอาสิ่งแปลกปลอมหรือก้อนถุงน้ำออกค่ะ

               2. หากไม่ใช่ตำแหน่งเดิม แต่มักเป็นฝีอยู่บริเวณที่มีเส้นขนมาก เช่น รักแร้ หัวหน่าว บริเวณใกล้ๆ รูทวาร ฝีมักจะเกิดในผู้ที่โกนขน หรือถอนขน ซึ่งจะทำให้เชื้อโรคเข้าไปที่รูขุมขนและอักเสบกลายเป็นฝีหนองได้เช่นกัน หากเป็นฝีบริเวณนี้บ่อยๆ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการโกนขนและถอนขน รวมทั้งพยายามรักษาความสะอาดด้วย 

                  หากการเกิดเป็นฝีซ้ำๆ ไม่ใช่บริเวณที่มีเส้นขนมาก อาจเกิดจากเรื่องการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี หรือมีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะ ในเบื้องต้นควรรักษาสุขอนามัยตามส่วนต่างๆของร่างกายให้สะอาด ระวังการเกิดบาดแผลต่างๆตามร่างกาย เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น ต้องดูแลความสะอาดบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อที่บาดแผล หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ ระวังการโดนฝุ่นและเศษดินต่างๆ และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือสำหรับล้างบาดแผลทุกวัน หลีกเลี่ยงแคะ แกะ เกา ผิวหนังที่มีแผลหรือผื่นต่างๆ และควรตัดเล็บให้สั้นเสมอ หากยังคงมีฝีเกิดขึ้นที่ผิวหนังบ่อยๆ ควรไปพบอายุแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆ ค่ะ