ถามแพทย์

 • ตุ่มคล้ายๆฝี บริเวณแก้มก้น ไปเจาะระบายหนองออก แต่เวลาถ่ายอุจจาระจะบวมตึงใหญ่ขึ้น เจาะแล้วมีแต่เลือด

 •  Nanny Natha
  สมาชิก

  อาการ
  1. มีตุ่มคล้ายๆฝี บริเวณแก้มก้น

  2. พอท้องเสียขนาดก้อนจะใหญ่ตึงขึ้น

  3. แรกๆ มีอาการเป็นหนอง เจาะไปหนองจะระบาย

  4. หลังๆ ไม่มีหนองแต่ถ่ายแล้วตึงเหมือนเดิม เจาะไปล่าสุดมีแต่เลือด แล้วเลือดออกมาเป็นก้อนเหมือนตอนมีประจำเดือนค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Nanny Natha,

                      ฝีที่บริเวณแก้มก้นดังกล่าว อาจเป็น

                 1. ฝีธรรมดา ที่เกิดจากผิวหนังและเนื่อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณก้นเกิดการอักเสบติดเชื้อ จนทำให้เกิดอากรบวมเป็นก้อนนูนแดง ร้อน ปวด และมีหนองอยู่ภายใน หากมีรูเปิดออก ก็จะเห็นหนองไหลออกมา 

                     ทั้งนี้ หากได้รับการรักษาโดยการเจาะระบายเอาหนองออก และทานยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแล้ว ก็จะหายได้เป็นปกติ แต่หากหนองหายหมดแล้ว แต่ยังคงเป็นก้อนบวมอยู่ อาจเป็นซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง ที่มีการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองก็ได้ค่ะ 

                   2. ฝีคัณฑสูตร เป็นฝีที่เกิดข้างในทวารหนัก แต่เกิดเส้นทางภายในที่หนองกัดเซาะจนเป็นโพรงและกลายมาเป็นฝีที่บริเวณแก้มก้นให้เห็นขึ้นมา อาการคือจะปวดข้างในทวารหนัก โดยเฉพาะเวลาถ่ายอุจจาระ มักมีไข้ร่วมด้วย และจะมีอาการบวมและปวดตรงบริเวณรอบๆ รูทวารหนัก มีน้ำเหลืองหรือหนองซึมออกจากรูที่ผิวหนังบริเวณใกล้กับทวารหนัก การรักษาคือต้องรักษาอาการที่เป็นฝีหนองให้หายก่อน ด้วยการทานยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อและการผ่าระบายหนองออก หลังจากนั้นต้องผ่าตัดรักษาปิดเส้นทางที่เป็นโพรงต่างๆ 

                       ดังนั้น หากยังคงมีก้อนบวมต่อเนื่อง แนะนำควรไปพบศัลยแพทย์เพื่อตรวจว่าก้อนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น เป็นก้อนซีสต์หรือเป็นฝีคัณฑสูตร หรืออื่นๆ ค่ะ ในเบื้องต้น ก็ไม่ควรไปจับบีบนวดก้อนบ่อยๆ ระวังอย่าให้มีท้องผูกหรือท้องเสีย เพราะอาจทำให้ก้อนใหญ่ขึ้นได้