ถามแพทย์

 • เป็นฝีที่แก้มก้นมา 3-4 วันแล้ว รู้สึกปวดเวลานั่งหรือเดิน รักษาอย่างไร

 •  Joyhowdy
  สมาชิก
  เป็นมา 3-4 วันแล้วคะ มีรอยแดงบริเวรฝี รู้สึกปวดเวลานั่งหรือเดินบ่อยๆคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Joyhowdy,

                         หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นฝี การรักษาฝีนั้น หากฝีมีขนาดเล็ก เช่นน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร ฝีอาจหายไปได้เองจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่ต้องหลีกเลี่ยงการแกะ บีบ เกา และอาจใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพไวโดน ไอโอดีน (povidone iodine) ทาบริเวณฝี หรือทานยาปฏิชีวนะร่วมด้วย เพื่อให้ฝีหายเร็วขึ้น แต่หากฝีมีขนาดใหญ่ มีอาการปวดมาก มีไข้ ก็ต้องอาศัยทั้งการทานยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อและการผ่าระบายเอาหนองออกค่ะ รวมถึงการไปทำแผลต่อเนื่องทุกวันจนกว่าแผลจะหายค่ะ

                           แต่หากยังไม่ได้การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นฝีหรือไม่ ตุ่มก้อนที่เหมือนฝี ก็อาจเป็นอย่างอื่นได้ เช่น ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนังที่เกิดการอักเสบขึ้น หรืออาจเป็นฝีคัณฑสูตรก็ได้ เป็นต้น ดังนั้น หากยังไม่ได้รับการวินิจฉัย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจก่อนค่ะ