ถามแพทย์

 • เป็นฝีที่กลางหลังมานาน เจ็บเวลาสัมผัสโดน เป็นฝีหรือซีสต์

 •  Ple chalita
  สมาชิก
  เป็นฝีที่กลางหลังเป็นมานานแต่ไม่เจ็บแต่มันนูนใหญ่ขึ้น แต่คราวนี้มันเจ็บคะเวลาไปโดนแล้วแต่มันไม่แดงแต่มันนูนแต่ลองกดแล้วมันนิ่มๆคะ มันเป็นฝีหรือซีสคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Ple chalita,

                     ก้อนนูนที่อยู่กลางหลัง เจ็บเวลาสัมผัสโดนดังกล่าว อาจเป็น

                  1. ฝีที่เกิดจากผิวหนังและเนื่อเยื่อใต้ผิวหนังเกิดการอักเสบติดเชื้อ จนทำให้เกิดเนื้อเยื่อบวมเป็นก้อนนูนขึ้นมา แต่จะมีอาการบวมแดง ร้อน ปวด และมีหนองอยู่ภายใน หากมีรูเปิดออก ก็จะเห็นหนองไหลออกมา บางรายอาจมีไข้

                   2.เป็นซีสต์ไขมันผิวหนังขนาดเล็ก (sebaceous cyst หรือ epidermal inclusion cyst) จะคลำได้เป็นก้อนหรือตุ่มนิ่มๆ มักไม่ทำให้เจ็บหรือปวด ยกเว้นมีการอักเสบเกิดขึ้น อาจพบรูเปิดจากก้อน หากบีบออกอาจเห็นมีสารสีขาวคล้ายเนย มีกลิ่นเหม็น ดูคล้ายหนองได้ 

                    3. ก้อนเนื้อของผิวหนังชนิดต่างๆ เช่น ก้อนเนื้องอก syringoma, sebaceous adenoma, eccrine poroma, keratinous cyst เป็นต้น

                    4. ก้อนเนื้องอกของชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เช่น ก้อนไขมัน เป็นต้น

                    แนะนำว่าควรไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจคลำว่าเป็นก้อนชนิดใด จะได้รับการรักษาเหมาะสมต่อไปค่ะ