ถามแพทย์

  • เปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด

  • ปกติคุมกำเนิดด้วยวิธีฉีด แต่อยากจะเปลี่ยนเป็นกินแทน พอครบกำหนดฉีดยาคุมแล้วไม่ได้ฉีดต่อเลยมาประมาณ 2 สัปดาห์ได้แล้วค่ะ คือทานยาได้เลยไหมคะหรือว่าต้องรอให้เป็นประจำเดือนก่อน

    สวัสดีค่ะ คุณ ไอ่มิ้งค์ อ่ะนะ,

                         หากต้องการเปลี่ยนมาทานยาเม็ดคุมกำเนิด โดยปกติ เมื่อถึงกำหนดนัดวันที่ฉีดยาคุมกำเนิด ก็ให้เริ่มทานยาเม็ดคุมกำเนิดได้เลย แต่หากเลยมา 2 สัปดาห์แล้ว ฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์จากยาฉีดคุมกำเนิดก็อาจหมดลงไปแล้ว 

                         อย่างไรก็ตาม หากตั้งแต่ถึงกำหนดวันที่นัดฉีดยาคุม ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น สามารถที่จะเริ่มทานยาคุมกำเนิดได้เลย เพียงแต่ในช่วง 1 สัปดาห์แรกของการเริ่มทานยา ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อรอให้ยาคุมได้ออกฤทธิ์ก่อนค่ะ

                          แต่หากหลังจากวันที่นัดฉีดยาคุม ได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว อาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ แนะนำควรรอให้ประจำเดือนมาก่อนที่จะเริ่มทานยาคุมกำเนิดค่ะ หรืออาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ที่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ นับจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายไป หากตรวจไม่พบ ก็ให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดได้ค่ะ