ถามแพทย์

 • การเปลี่ยนยี่ห้อของยาคุมกำเนิด

 •  Pantiwa Wongsathian
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูอยากถามว่า คือ ตอนแรกหนูกินยาคุม ของเลซซิลอนแล้ว หมดแผง1. (21 เม็ด) แล้วหนูหยุดกิน7วันเพื่อเริ่มแผงใหม่ แต่วันนี้หนูเป็นประจำเดือน เเล้วก็จะเปลี่ยนมากินของ เมอซิลอน หนูควรเริ่มกินวันนี้ไหมคะเพราะประเดือนมาวันเเรก แต่หนูหยุดกินยายังไม่ครบ7วันเลยค่ะ วันนี้พึ่งหยุดกินได้5วัน แล้วประจำเดือนมา คือหนูต้องเริ่มกินวันไหน เเล้วเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ด้วย

  สวัสดีค่ะ คุณ Pantiwa Wongsathian

  การรับประทานยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิด โดยส่วนมากถ้ารับประทานแบบ 21 เม็ดต่อเเผง เมื่อรับประทานเม็ดที่ 21 แล้ว ให้เว้นไป 7 วัน โดยไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนจะมาหรือไม่มา แล้วเริ่มต้นรับประทานเเผงต่อไปได้เลยค่ะ เนื่องจากในบางรอบเดือนประจำเดือนอาจมาน้อยมาก หรืออาจไม่มาได้ การที่รอประจำเดือนมา อาจทำให้เกิดการเว้นระยะเวลาที่นานเกินไป ระดับยาในร่างกายเปลี่ยนแปลงและอาจทำให้เกิดการตกไข่ได้ 

  ดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนแผงยาคุม หรือเปลี่ยนยี่ห้อ เมื่อวันนี้ตรงกับวันที่ขาดยาวันที่ 5 อาจรับประทานได้วันนี้เลย หรือ เริ่มเม็ดภายใน 2 วัน หลังจากนี้ค่ะ เพื่อให้ไม่เกิน 7 วัน แต่การที่รับประทานโดยที่ไม่ได้เว้น 7 วัน แต่เว้นในช่วงวันที่สั้นกว่า เช่น 5 หรือ6 วัน ก็อาจทำให้ประจำเดือนมาเร็วขึ้นได้เล็กน้อยในรอบหน้าค่ะ 

  อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดยังถือว่าไม่ใช่ 100% ค่ะ จึงมีการแนะนำการใช้ฮอร์โมนร่วมกับถุงยางอนามัย จะเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 แผงเเรก เนื่องจากประสิทธิภาพในการยับยั้งการตกไข่ การเปลี่ยนแปลงมูกที่ปากมดลูก หรือเยื่อบุโพรงมดลูกที่บางตัวอาจ กำลังอยู่ในช่วงที่ปรับตัวค่ะ