ถามแพทย์

 • กินยาคุมชนิดฮฮอร์โมนรวมหมดไป 1 แผง เปลี่ยนมากินชนิดฮอร์โมนเดี่ยว แล้วมีเลือดออกกะปริดกะปรอย อันตรายไหม

 •  maria
  สมาชิก

  ได้เริ่มกินยาคุมฮอร์โมนรวม 21 เม็ดหมดไป 1 แผง แล้วหยุดกินไป 7 วัน พอครบ 7 วันเปลี่ยนไปกินฮอร์โมนเดี่ยว 28 เม็ด (ส่วนตัวเพิ่งเริ่มกินยาคุมแผงที่ 2 ไม่เคยคุมกำเนิด) หลังจากกินไปได้ 9 วัน (ช่วงเวลาที่เริ่มกินแผงใหม่เป็นช่วงที่หมดประจำเดือนได้ 1 วัน) มีอาการเหมือนเลือดออกกะปิดกะปรอย คล้ายๆ เป็นประจำเดือน ในระหว่างนั้นมีเพศสัมพันธ์กับแฟนปกติค่ะ แต่ใช้วิธีหลั่งนอก อยากทราบว่าเลือดที่ออกมานั้นเป็นเลือดอะไร มีอันตรายไหม ใช่เลือดประจำเดือนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเลือดออกที่กินยาคุมปกติอยู่แล้วคะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ maria,

                        หากทานยาคุมกำเนิดครบ 21 เม็ด และได้เว้นระยะไป 7 วันแล้ว และได้มีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นระยะนี้ ก็ถือว่าปกติดีค่ะ และเมื่อเปลี่ยนไปทานยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวแทนในแผงถัดไป ก็ควรทานให้ครบ 7 วัน ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อรอให้ยาคุมชนิดใหม่นี้ ได้เริ่มออกฤทธิ์ใหมาก่อนค่ะ

                         ส่วนเลือดที่ออกกะปริดกะปรอยหลังจากที่ทานยาคุมไปได้ 9 วัน ถือเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากยาคุมได้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวค่ะ ซึ่งหากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก ก็ไม่ได้อันตรายอะไร สามารถทานยาคุมต่อไปได้ โดยส่วนใหญ่ เมื่อทานต่อเนื่องไปซักระยะ เลือดที่ออกก็จะค่อยๆ หายไปได้เอง นอกจากนี้ หากทานต่อเนื่องเรื่อยๆ อาจทำให้ไม่มีประจำเดือนมาเลยก็ได้ค่ะ คล้ายกับการที่เราไปฉีดยาคุมกำเนิดชนิด 3 เดือนค่ะ 

                       ดังนั้น หากอยากให้ประจำเดือนมาทุกเดือนสม่ำเสมอ และไม่เกิดปัญหาเรื่องเลือดออกกะปริดกะปรอย ก็ควรเลือกกลับไปทานยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมจะดีกว่า ทั้งนี้ ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยกว่าชนิดฮอร์โมนรวม โดยเฉพาะหากมีการทานยาที่ไม่ตรงเวลา หรือลืมทานไปแค่ 1 วัน ซึ่งจะไม่เหมือนชนิดฮอร์โมนรวม ที่หากทานไม่ตรงเวลาเล็กน้อย เช่น ต่างกัน 1-2 ชั่วโมง ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อประสิทธิภาพค่ะ

                       ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนั้น จะเหมาะใช้ในหญิงที่ให้นมบุตร เพราะจะไม่มีผลไปขัดขวางการหลั่งน้ำนม หรือใช้ในผู้ที่มีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น มีโรคลิ่มเลือดอุดตัน เป็นต้น ดังนั้น หากไม่ได้ให้นมลูก ไม่ได้มีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน ก็ควรเลือกใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมจะดีกว่าค่ะ