ถามแพทย์

 • ถ้าเป็นเนื้องอกในสมอง จะสามารถทานยาให้ยุบได้ไหม

 •  Noot
  สมาชิก
  อยากสอบถาม​ว่าเนื้องอกในสมองมียาทานให้ยุบไหมคะ

  สวัสดีครับ คุณ Noot

  เนื้องอกในสมอง นั้นเป็นเซลล์ในระบบประสาทที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งถ้าหากก้อนเนื้อโตจนไปกดเบียดสมองส่วนอื่น อาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่น ชักกระตุก อ่อนแรง ชา หรือ แม้แต่สูญเสียการมองเห็นได้

  เนื้องอกในสมองนั้นมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีความรุนแรงแตกต่างกัน กล่าวคือ บางชนิดมักจะโตในจุดๆเดียว ไม่กระจายไปไหน  แต่บางชนิดจะเติบโตและกระจายตัวไปยังสมองส่วนอื่นๆเร็วมาก  ดังนั้น การรักษาจึงต้องวินิจฉัยก่อนครับ ว่าเนื้องอกนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหน ซึ่งแพทย์สามารถใช้ซีทีสแกนสมอง หรือ ตรวจเอ็มอาร์ไอสมอง เพื่อดูตำแหน่ง ขนาด และ พฤติกรรมของเนื้องอกนั้นๆครับ

  โดยทั่วไป ถ้าก้อนเนื้อไม่ได้อยู่ติดสมองส่วนสำคัญ และ ไม่ได้ยากต่อการผ่าตัด  แพทย์ก็มักจะพยายามผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกให้หมด  แต่ถ้าผ่าตัดไม่ได้ หรือ เนื้องอกกระจายไปหลายจุด  แพทย์อาจเลือกใช้วิธีรังสีรักษา ร่วมกับเคมีบำบัด ซึ่งอาจจะทำให้เนื้องอกยุบลงได้บ้าง แต่มักจะต้องทำหลายครั้ง และดูการตอบสนองของเนื้องอกต่อไปครับ  กล่าวโดยสรุปแล้ว ถ้ามีเนื้องอกในสมอง คงไม่ได้มียาแบบรับประทานแล้วจะทำให้ก้อนยุบลงได้ครับ

  หากสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวข้างต้น หรือ สงสัยเกี่ยวกับเนื้องอกในสมอง  สามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเพิ่มเติมได้ครับ