ถามแพทย์

 • เป็นมะเร็งเต้านมตัดเต้านมและเลาะต่อมน้ำเหลืองออกแล้ว ตอนนี้คลำได้ก้อนนูนอักเสบ เกิดจากอะไร

 • เป็นมะเร็งเต้านม ตัดออกแล้ว พร้อมเลาะน้ำเหลืองออกหมดแล้วแต่ตอนนี้ มีก้อนนูน ขึ้นมา อักเสบ
  ธนัชพร อุดมรัตน์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณธนัชพร อุดมรัตน์

  ไม่แน่ใจว่าก้อนนูนอักเสบดังกล่าว เกิดขึ้นบริเวณใดของร่างกาย แต่หากเป็นบริเวณที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่เดิมนั้น อาจจะเป็นก้อนที่เกิดจากมะเร็งที่ลุกลามออกมาที่ผิวหนัง หรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือเป็นก้อนเนื้องอกใหม่ตรงเซลล์เต้านมที่ยังเหลืออยู่ หรือเป็นการติดเชื้อที่ผิวหนังอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเลยก็ยังได้เช่นกัน หรือถ้าเป็นก้อนนูนตรงบริเวณต่อมน้ำเหลือง อาจเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองโตจากมะเร็งที่ลุกลามมา

  ดังนั้นมีสาเหตุได้หลายอย่างมาก ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายดูลักษณะก้อนร่วมกับการตรวจเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเช่นการตัดชิ้นเนื้อ การทำอัลตราซาวน์หรือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ แมมโมแกรมเพื่อประเมินระยะของโรคต่อไป เพื่อดูว่าเป็นโรคที่ลุกลามหรือกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่แล้วเป็นการติดเชื้ออื่นๆก็ควรได้รับยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์ แนะนำการแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบค่ะ