ถามแพทย์

 • เด็กอายุ 2 เดือน น้ำหนัก 4.5 กิโล ต่ำกว่าเกณฑ์ไหม

 •  Focusjung Whanjai
  สมาชิก
  ลูกสาวอายุ 2เดือน 20วัน น้ำหนัก4,500กรัม ส่วนสูง53 น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไหมคะหมอ แรกเกิดน้องหนัก2,580กรัมคะ รบกวนหมอช่วยแจ้งด้วยคะ

  สวัสดีครับ คุณ Focusjung

  นน เด็กทารก ตามมาตรฐาน ตามเดือนครับ  สรุปว่า ของคุณ ตามเกณฑ์ครับ  แต่แรกเกิด นน น้อยไปครับ

  อายุ น้ำหนักชาย(กก.) น้ำหนักหญิง(กก.) ส่วนสูงชาย(ซม.) ส่วนสูงหญิง(ซม.)
  1 3.5-5 3-4.5 50-57 49-57
  2 4-6 4-5.5 53-60 51-60
  3 4.5-6.5 4.2-6 55-63 53-63
  4 5-7.5 4.5-7 57-66 55-66
  5 5.5-8 5-7.8 59-68 58-68
  6 6-9 5.5-8.5 61-70 59-71
  7 7-10 6-9.5 63-73 61-73
  8 7.5-10.5 6.5-10 65-75 63-74
  9 7.5-11 6.8-10.3 66-76 64-76
  10 8-11 7-10.7 68-78 65-78
  11 8-11.5 7.2-11 69-80 66-79
  12 8.2-11 7.5-11.5 70-81 67-81
  13 8.5-12.2 7.7-11.7 71-83 68-82
  14 836-12.5 8.12 72-84 69-73
  15 8.7-13 8.12.3 73-85 70-84
  16 8.7-13.2 8.2-12.5 74-87 71-85
  17 9-13.5 8.4-12.7 75-88 72-86
  18 9.2-13.8 8.5-13 76-89 73-87
  19 9.3-14 8.7-13.5 78-90 74-88
  20 9.5-14.5 8.8-13.6 78-91 75-89
  21 9.5-14.7 8.8-14 78-92 76-90
  22 9.5-14.7 8.8-14. 79-92 76-91
  23 9.7-15 9-14.2 80-92 77-91
  24 10-15.2 9.2-14.5 81-93 78-92