ถามแพทย์

 • เชื้อ hiv

 •  Boom8
  สมาชิก
  ถ้าเลือด หรือ สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าที่หัวตา จะมีโอกาสติดเชื้อ hiv ไหมครับคุณหมอ
  Boom8  Boom8
  สมาชิก
  ในปริมาน 1 หยดนะครับ
  Boom8  Boom8
  สมาชิก
  ในปริมาน 1 หยดนะครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Boom8,

                        หากเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ HIV กระเด็นเข้าที่หัวตา ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีเยื่อบุอยู่ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ โดยจะมีความเสี่ยงประมาณ 0.09% 

                       ในเบื้องต้น ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และไปดรงพยาบาลเพื่อประเมินความเสี่ยง ว่าจะต้องมีการทานยาต้านไวรัสฉุกเฉินหรือไม่ ทั้งนี้ หากเลือดหรือสารคัดหลั่งมาจากผู้ที่ยืนยันแล้วว่ามีการติดเชื้อ HIV อยู่ ก็อาจต้องทานยาป้องกันไว้ แต่หากยังไม่ทราบแน่นอนว่ามีการติดเชื้ออยู่หรือไม่ ก็อาจต้องพาบุคคลดังกล่าวไปตรวจก่อนค่ะ หากไม่มีการติดเชื้ออยู่ และบุคคลนั้น ไม่ได้มีพฤติกรรมที่เสี่ยง ก็อาจไม่ต้องทานยาต้านฉุกเฉินค่ะ