ถามแพทย์

 • ลูกมีอาการเจ็บป่วยง่าย เหนื่อยง่าย เล็บเขียวอมม่วง

 • ลูกของดิฉันอายุ3.5ขวบ. น้ำหนัก9.8กิโล. เจ็บป่วยง่ายเวลาไม่สบายป่วยทีนึงเกิบครึ่งเดือน หอบบ้างเปนครั้งคราว เล็บมือเขียวอมม่วงเปนนานครั้ง เปนผื่นแพ้ตามตัวนานครั้งหมอเคยบอกว่าเปนภูมิแพ้ผิวหนัง คุณหมอช่วยตอบหน่อยด้ายม่ค่ะว่าเด็กเป็นอะไร หมอเพิ่งเอาเลือดไป3หลอด

  สวัสดีค่ะคุณ สาธิรา เตะตู

  การวิินิจฉัยที่เป็นไปได้

  1.โรคหัวใจรั่วแต่กำเนิด เกิดจากมีรูรั่วตรงผนังกั้นหัวใจ ทำให้หัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่ เด็กจะเหนื่อยง่าย ตัวเขียวเวลาออกแรง มักเป็นมาตั้งแต่เกิด อาจมาด้วยดูดนมแล้วเหนื่อยหรือเลี้ยงไม่โต อาการอาจคล้ายโรคหอบหืดได้ ตรวจร่างกายได้ยินเสียงผิดปกติที่หัวใจ เป็นโรคที่ต้องติดตามการรักษากับคุณหมอหัวใจเด็กอย่างต่อเนื่อง

  2.โรคปอดเช่นโรคหอบหืด โรคปอดบวม มักมีไอมากเป็นหลัก ถ้าเป็นปอดบวมหรือที่เรียกว่าปอดติดเชื้อก็จะมีไข้ได้

  3.โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายและไม่สบายนาน

  ซึ่งต้องอาศัยการตรวจร่างกายของหมอเด็ก จึงจะสามารถแยกโรคเหล่านี้ออกจากกันได้ ถ้าแพทย์ฟังหัวใจแล้วสงสัยโรคหัวใจ อาจส่งทำอัลตราซาวน์หัวใจหรือที่เรียกว่าเอคโค่ (echocardiogram) เพื่อดูการทำงานของหัวใจ ร่วมกับเอ็กซเรย์ปอดดูขนาดหัวใจและดูว่ามีปอดติดเชื้อหรือไม่

  จากน้ำหนักที่ให้มาถือว่าน้อยมากเทียบกับอายุ อาจจะเป็นพวกโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ทำให้เลี้ยงไม่โตได้ หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดก็ยังเป็นได้เช่นเดียวกัน

  ผื่นแพ้ตามตัวอาจจะเกิดร่วมกันได้ โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการอาการเหนื่อยและเจ็บป่วยนาน ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ และใช้ยาสเตียรอยด์ทาบางๆ โดยให้หมอเด็กเป็นคนสั่งยาให้นะคะ เพราะผิวเด็กยังบอบบาง ไม่ควรไปซื้อยามาทาเองค่ะ

  การดูแลเบื้องต้น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เด็กต้องเหนื่อยหรือออกแรง ให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่และส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 

  ควรกลับไปพบแพทย์ตามนัด เพื่อฟังผลเลือดที่เจาะไปค่ะ ถ้าน้องมีอาการเหนื่อยหอบเฉ๊ยบพลัน ตัวเขียวมาก สามารถพากลับไปพบแพทย์ได้ทันทีค่ะ