ถามแพทย์

 • เจ็บกลางท้องบนสะดือตรงกลาง เจ็บเวลาเปลี่ยนอริยาบท ไอ ขำ เป็นอะไร รักษาอย่างไร

 • มีอาการเจ็บกลางท้อง (บนสะดือ-กลางระหว่างซี่โครงซี่โคง) เจ็บเวลาเปลี่ยนอริยาบทต่างๆเล็กน้อย ไอเเล้วเจ็บท้อง ขำก็เจ็บ เวลากดเจ็บที่สุดบริเวรกลางระหว่างซี่โครง แบบนี้มักจะเป็นอะไรคะ หรือควรรีบหาหมอหรือไม่ หากเป็นควรรักษาอย่างไร

  สวัสดีค่ะ คุณ อาบูด้ายี้,

                     อาการเจ็บกลางท้องบริเวณสะดือ อาจเกิดจาก

                    - กล้ามเนื้อหน้าท้องอักเสบจากการบาดเจ็บ เช่น จากการยกของหนัก ออกกำลังกายในท่าซิท-อัพ หรืออื่นๆ ที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องมากไป การถูกกระแทกโดยตรง เป็นต้น มักจะมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนและเจ็บสัมพันธ์กับท่าทาง หรือการเปลี่ยนอิริยาบท นอกจากนี้ การไอ หรือหัวเราะ ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระเทือน ก็ส่งผลทำให้เจ็บมากขึ้นได้

                    - โรคกระเพาะอาหารอักเสบ จะมีอาการปวดบริเวณท้องส่วนบน อาจเป็นบริเวณลิ้นปี่ลงไปถึงเหนือสะดือหรือปวดค่อนไปทางด้านซ้าย นอกจากนี้ก็จะมีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย อิ่มเร็ว เรอบ่อย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

                    - ลำไสัอักเสบ ทำให้มีอาการปวดบริเวณกลางท้องได้ นอกจากนี้ ก็จะมีคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว เป็นต้น

                    - นิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการปวดท้องบริเวณช่องท้องส่วนบนหรือด้านขวา และมักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด จุกเสียดบริเวณลิ้นปี่

                    ดังนั้น หากยังไม่มีอาการอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ถ่ายเหลว เป็นต้น และอาการเจ็บท้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนอิริยาบท ก็น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าท้องอักเสบได้ ซึ่งการดูแลรักษาตัวเองในเบื้องต้น ได้แก่ งดการทำงานหนักต่างๆ  เช่น ยกของหนัก การก้มๆ เงยๆ การออกกำลังกายต่างๆ อาจลองใช้วิธีการประคบร้อนตรงจุดที่เจ็บ หากเจ็บมาก อาจทานยา เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) เป็นต้น แต่หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ อีกนอกจากอาการเจ็บท้อง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด  เป็นต้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ