ถามแพทย์

 • เจ็บซี่โครงซ้ายเวลานอนหงายและตะแคงซ้าย และเวลาหายใจเข้า เป็นอะไร

 • สวัสดีค่ะ มีอาการเจ็บที่ซีกโครงซ้าย ตอนตื่นนอนค่ะอยู่ๆก็เป็น จากนั้นก็จะรู้สึกเจ็บอีก 2-3 วัน เวลานอนหงาย แล้วก็ตอนนอนตะแคงซ้ายค่ะ จะเจ็บตอนหายใจเข้าค่ะ คือถ้าจะนอนตะแคงซ้ายต้องหาอะไรมาหนุนตรงซีกโครงไว้อะค่ะ ถึงจะไม่เจ็บเวลาหายใจเข้า อยู่ๆก็จะเป็นแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไรค่ะ อยากทราบว่าเป็นอะไรแล้วอันตรายมากไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ป๊อปคอร์น มารินีย์ ศรีธัญรัตน์,

                       อาการเจ็บที่ซี่โคงด้านซ้าย อาจเกิดจาก

                       1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก จากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือออกกำลังกายผิดท่า หรือจากการใช้งานหนัก เช่น ยกของหนัก หรือเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                      2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล้ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของหน้าอก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม  สาเหตุจะคล้ายกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก

                      ส่วนสาเหตุที่พบได้ไม่บ่อย เช่น  มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เป็นต้น ซึ่งมักจะต้องมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีไข้ เป็นต้น

                       เนื่องจากอาการเจ็บจะเกิดเวลาที่หายใจเข้า การนอนหงายและตะแคงซ้าย คือเจ็บเฉพาะเมื่อเปลี่ยนอิริยาบท สาเหตุก็น่าจะเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกระดูกอ่อนซี่โครงดังกล่าวไป  ในเบื้องต้นให้งดการใช้งานกล้ามเนื้อของทรวงอก เช่น การยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก อาจลองใช้วิธีการประคบร้อนตรงจุดที่เจ็บ หรือทานยาแก้ปวด เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) หากอาการเจ็บไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีไข้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ