ถามแพทย์

 • สุนัขเลียมือ แต่ไม่มีแผล ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ไหม พลาสเตอร์ปิดแผลกันเชื้อได้ไหม

 •  Kkkiioo
  สมาชิก
  อยากรู้ครับว่าหากสุนัขมาเลียมือแต่มือไม่ได้มีแผลแล้วเราสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพิษสุนัขบ้าจากน้ำลายสุขนัขให้ตายได้ทันทีไหม ถามอีกข้อนึงครับ พลาสเตอร์ปิดแผลสามารถกันเชื้อจากน้ำลายสุขนัขได้ไหมครับ หากใช้พลาสเตอร์ปิดแผลไว้อยู่ แล้วมีสุขนัขมาเลีย

  สวัสดีค่ะ คุณ Kkkiioo,

                       หากสุนัขมาเลียมือ แต่มือไม่ได้มีบาดแผลเปิดอยู่ ก็จะไม่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ ส่วนการใช้เจลแอลกอฮอล์ทาบริเวณที่โดนสุนัขเลียนั้น หากมีเชื้อไวรัสอยู่ก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าได้ หรืออย่างน้อยก็ทำให้เชื้ออ่อนแอลง ไม่สามารถก่อโรคได้ค่ะ 

                        ส่วนในกรณีที่มีบาดแผลเปิดอยู่ แล้วใช้พลาสเตอร์ปิดแผลไว้ หากเป็นพลาสเตอร์ชนิดกันน้ำ เมื่อโดนสุนัขเลีย ก็น่าจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่บาดแผลได้ค่ะ แต่หากเป็นพลาสเตอร์ชนิดไม่กันน้ำ เชื้อไวรัสอาจเข้าสู่บาดแผลได้ ซึ่งในกรณีนี้ ก็ควรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าป้องกันค่ะ ทั้งนี้ หากสุนัขเลียโดนบาดแผลไปแล้ว การใช้แอลกฮอล์มาเช็ดที่แผล จะไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้ เพราะไวรัสได้เข้าสู่ร่างกายไปแล้วค่ะ