ถามแพทย์

 • เคยฝังยาคุมกำเนิดแต่หมดอายุแล้วยังไม่ได้ไปเอาออก จะเป็นอะไรไหม

 •  เลย์ร็อค
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ พอดีอยากสอบถามว่าตัวดิฉันเองเคยฝังยาคุมกำเนิดไว้ที่ใต้แขน แต่หมดอายุไปหลายแล้ว

  1.เราจำเป็นต้องเอาออกไหมคะ 

  2.มีผลต่อการใช้ชีวิตไหมคะถ้าไม่เอาออก

  3.ประจำเดือนมากระปิด กระปอย เป็นปกติไหมคะ มีประจำเดือนเป็นสีน้ำตาล

  เลย์ร็อค  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ เลย์ร็อค

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1% โดยควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเมื่อครบกำหนดยาฝังไม่ว่าจะเป็นแบบ 3 หรือ 5 ปีจะต้องไปเอายาฝังออก

  การที่ไม่ได้นำยาฝังออกนั้น อาจจะยังมีฮอร์โมนเพศขนาดต่ำๆที่ออกมาจากตัวยา ทำให้มีผลข้างเคียงต่างๆเช่นเลือดออกกระปริดประกรอยได้ โดยฮอร์โมนที่ค้างอยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในระดับพอที่จะคุมกำเนิด จึงไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใด

  แนะนำการไปเอายาฝังออกค่ะ และถ้ายังไม่พร้อมตั้งครรภ์ ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นหรือฝังยาต่อทันที