ถามแพทย์

 • เคยตรวจครรภ์ขึ้น2ขีด แล้วประจำเดือนมาปกติ

 •  ;
  สมาชิก
  ฉี่มีสีเหลืองเข้มมากๆและมีกลิ่นแรง มีโอกาสที่ตรวจครรภ์ออกมาแล้วจะขึ้น2ขีดมั้ยคะ

  วัสดีค่ะ คุณ Patimaphorn Kaewdon,

                     หากตรวจหาการตั้งครรภแล้วพบขึ้น 2 ขีด ก็แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ซึ่งหากต่อมามีเลือดออกมา เลือดที่ออกไม่ถือว่าเป็นประจำเดือน แต่อาจเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ได้ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ท้องนอกมดลูก เป็นต้น ดังนั้น แนะนำควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

                      อย่างไรก็ตาม ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ซ้ำดูอีกครั้ง หากตรวจพบขึ้น 1 ขีด ก็แสดงว่าการตรวจในครั้งแรกอาจผิดพลาดได้ คือเป็นผลบวกลวง ซึ่งสาเหตุที่อาจทำให้ตรวจพบขึ้น 2 ขีดในครั้งก่อน อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น 

                       - เป็นรอยระเหยของปัสสาวะ โดยปกติควรอ่านผลภายใน 5 นาทีหลังทดสอบ การปล่อยทิ้งไว้นานเกินแล้วนำมาอ่านผล อาจเห็นเป็น 2 ขีดได้ ซึ่งเกิดจากปัสสาวะระเหยออกไปและทิ้งรอยเอาไว้

                       - เป็น chemical pregnancy คือมีการปฏิสนธิเกิดตัวอ่อนขึ้นแล้ว แต่ตัวอ่อนไม่สามารถฝังไปยังผนังมดลูกได้ และเกิดการแท้งออกมาแต่เนิ่นๆ ซึ่งเท่ากับว่าตรวจพบการตั้งครรภ์จากชุดทดสอบ แต่ต่อมาพบว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ ซึ่งหากไม่ได้ตรวจ ผู้หญิงบางรายอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองท้องและแท้งไปแล้ว

                   ดังนั้น แนะนำให้ลองตรงจซ้ำดูอีกครั้ง และอ่านผลหลังการทดสอบไม่เกิน 5 นาที หากตรวจพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และเลือดที่ออก ก็ถือเป็นประจำเดือนได้ แต่หากยังคงตรวจพบขึ้น 2 ขีด ก็ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ